• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Σμαρδάς' | 21 Μαρτίου 2018, 10:59

    Θεωρώ ότι η κατάργηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών που ευαγγελίζεστε και συγκεκριμένα τη μετάβαση από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των Σχολείων σε οργανωμένες και συνεργατικές δομές. Με το άρθρο αυτό καταργείται μια τέτοια οργανωμένη και συνεργατική δομή κι εκφυλίζεται σε μια αργής απόκρισης απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη από ένα μόνο πρόσωπο (ή δύο στην περίπτωση λίγων Διευθύνσεων). Αυτό το γεγονός θεωρώ ότι θα στερήσει από την εκπαιδευτική κοινότητα ένα πολύ σημαντικό στήριγμα που προσφέρει λύσεις σε καθημερινή βάση εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους. Η κοινή λογική νομίζω ότι επιτάσσει τη με κάθε τρόπο ενίσχυση των δομών όπως το ΚΕΠΛΗΝΕΤ κι όχι την κατάργησή τους.