• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Νομικού' | 22 Μαρτίου 2018, 09:51

    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει να διατηρηθούν στην εκπαίδευση και μάλιστα να αυξηθεί ο αριθμός τους διότι η περιοχή υπευθυνότητάς τους ήταν πάντα πολύ μεγάλη και αδύνατο να την υποστηρίξουν όπως θα έπρεπε. Οι απόλυτα απαραίτητες αρμοδιότητές τους: 1) Επαγγελματική υποστήριξη όλων των συναδέλφων. 2) Παιδαγωγική υποστήριξη των συναδέλφων 3) Παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών με προβλήματα μέσα στη σχολική μονάδα και συνεργασία με την σχολική μονάδα 4) Γενική και ολοκληρωμένη επισκόπηση και άποψη όλων των σχολικών μονάδων που βοηθάει στην εισήγηση και πρόταση παρεμβάσεων προς το υπουργείο 5) Υποστήριξη των σχολείων για εισαγωγή νέων προτάσεων και υπουργικών αποφάσεων. 6) Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συναδέλφων και παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Αξιολόγηση όσων καθηγητών θέλουν να αναλάβουν θέσης ευθύνης 7) Αξιολόγηση της προόδου διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων και παρεμβάσεις. 8) Έλεγχο της εξεταστέας ύλης των ενδοσχολικά εξεταζομένων και έλεγχο της συμβατότητας των Θεμάτων εξέτασης με την προκαθορισμένη εξεταστέα ύλη. Στο σχολείο μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές που χρειαζόμαστε υποστήριξη, ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης ήταν πάντα παρών να συμβουλεύσει και να βοηθήσει με την εμπειρία του και τις προτάσεις του. Ο σύμβουλος ειδικότητας Πληροφορικής Αργολίδας ήταν πάντα παρών στα ζητήματα της ειδικότητας με νέες επιμορφώσεις, με σεμινάρια, με την οργάνωση δραστηριοτήτων με τα παιδιά όπως διαγωνισμοί ρομποτικής και προγραμματισμού. Συντόνιζε πάντα την εισαγωγή νέων αντικειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και ήταν πάντα διαθέσιμος και προσιτός. Η κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου θα είναι μεγάλο λάθος!!