• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυση' | 23 Μαρτίου 2018, 14:22

    Το σχόλιό μου αφορα το πρόγραμμα moodle το οποίο τρέχει πολλά χρόνια , εκπαιδεύει άριστα εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με απαραίτητα εργαλεια αλληλόδρασης (ΤΠΕ). Παρακαλώ να αξιοποιήσετε ως Υπουργείο αυτό το εργαλείο μάθησης.