Άρθρο 03 – Περιφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτ. ε΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79), στην υποποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου π.δ., καθώς και τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρύονται με το άρθρο 4,
β) τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύονται με το άρθρο 6,
γ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 12,
δ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) και στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως μετονομάστηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), και
στ) οι σχολικές μονάδες.
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
3. Οι Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παρ. 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:09 | Δημήτρης

  Κύριε Ανδρεά-συνταξιούχε,

  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στο ΙΕΠ, αλλά και σε όλα τα Υπουργεία γιατί οι υπάλληλοι χτυπάνε κάρτα; Αυτοί κορόιδα είναι;
  Τους σχολικούς συμβούλους και την αργομισθία τους δεν τους ανεχόμασταν εμείς! Τους ανέχονταν τόσα χρόνια τα κόμματα και οι πολιτικές ηγεσίες! Και τώρα που βρέθηκε μια πολιτική ηγεσία η οποία καταργεί τους αργόμισθους σχολικούς συμβούλους, ξεσηκώθηκαν οι συντεχνίες και έβγαλαν ως άλλοι δικαστές αντισυνταγματικό τον νόμο, επειδή θίγει τα εξωφρενικά προνόμιά τους!
  Λοιπόν, η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει σε πείσμα των συντεχνιών που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και να μείνει η εκπαίδευση 100 χρόνια πίσω για να μπορούν αυτοί να είναι αργόμισθοι και ισόβιοι.

  Με εκτίμηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:51 | Ανδρέας-συνταξιούχος

  Αγαπητέ Δημήτρη, αν βάζαμε κάρτα προσέλευση και αποχώρησης στους λειτουργούς της εκπαίδευσης, ζήτω που καήκαμε.
  Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές.
  Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρέπει να είναι υπεράνω κάθε υποψίας και ελέγχονται κάθε στιγμή και από πάνω και από κάτω.
  Αν δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τις παρεκτροπές, αναζητήσατε αλλού τις ευθύνες
  Προσωπικά, γιατί καλύπτετε τους αργόμισθους και γιατί τους ανεχτήκατε τόσα χρόνια;
  Το κύριο σφάλμα είναι δικό σας.
  Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
  Με συγχωρείτε και ηρεμήστε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:37 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου σχετικά με την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( 15-3-18) ο ΠΣΕΑΥ επισημαίνει τα κάτωθι:
  1. Τα ΚΕΑ με τη στελέχωση που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι πολύ μικρές οντότητες για να στηρίξουν το συντονισμό, την υλοποίηση και τη διάχυση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στις σχολικές τάξεις και μάλιστα παράλληλα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα μετά την ‘επιστράτευση’ των υγειονομικών, εκπαιδευτικών & κοινωνικών φορέων όλης της χώρας για να συνδράμουν οργανωμένα στο έργο της Αγωγής Υγείας, ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, χωρίς βέβαια αυτά να εξέλθουν από το πλαίσιο ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, όπως άλλωστε γίνεται διεθνώς με τη Σχολική Αγωγή Υγείας. Οι ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης που διαφαίνεται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια σε θέματα ψυχικής & συναισθηματικής υγείας, κοινωνικών σχέσεων, υγιεινής διατροφής, ατυχημάτων κ.λ.π. απαιτούν πολύ καλή οργάνωση και γενναία στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών εφαρμογής δράσεων & προγραμμάτων.
  2.Ο μη διακριτός ρόλος αυτών που υπηρετούν την Αγωγή Υγείας στα ΚΕΑ ή όπου αλλού, αποπροσανατολίζει, αποθαρρύνει, γενικεύει και οδηγεί στην απώλεια της αποστολής και του οράματος. Η εφαρμογή και στήριξη των θεματικών της Αγωγής Υγείας στα σχολεία είναι από μόνη της μια πολύ μεγάλη – σε εύρος και δυναμική – αποστολή.
  3. Τα ΚΕΑ είναι πολύ λίγα σε αριθμό και σε αναλογία με το μαθητικό πληθυσμό, δεν επαρκούν για τις ανάγκες όλων των δράσεων (περιβάλλοντος, υγείας, πολιτισμού…) και εδρεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μακριά από τις σχολικές μονάδες.
  4.Η ύπαρξη του τμήματος Αγωγής Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας που επιτέλους επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιο αγώνα και συγχαίρουμε όλους όσους συνέδραμαν σ’ αυτό με όποια ιδιότητα ή θέση, συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη δικτύου Υπευθύνων Σχολικής Αγωγής Υγείας, ώστε να εφαρμόζεται, να συντονίζεται και να αξιολογείται με επιτυχία το έργο όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, υγειονομικών, πανεπιστημιακών, διοικητικών κλπ.).
  5. Πιστεύουμε όπως τονίζονταν άλλωστε συνεχώς και σε όλα μας τα έγγραφα, ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η πιο κατάλληλη έδρα για τους Υπεύθυνους της Σχολικής Αγωγής Υγείας, όντας έτσι πιο κοντά τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους συνεργαζόμενους θεσμικούς φορείς και πρόσωπα. Eναλλακτικά ο Υ.Α.Υ. θα μπορούσε τελικά να ενσωματωθεί στο ΚΕΣΥ που θα λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας στήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών.
  6. Η θέση των μέχρι τώρα Υπευθύνων Α.Υ./Σ.Δ. συνδύασε για πρώτη φορά τη διδακτική δράση μέσα στη σχολική τάξη με τον αγώνα έξω από αυτήν (σεμινάρια, επιμορφώσεις, προώθηση σύγχρονων στρατηγικών κλπ.). Οι Υπεύθυνοι υπηρέτησαν την Αγωγή Υγείας σε όλο της το φάσμα και με όλες τους τις δυνάμεις, με βάση την Υπουργική απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012 σε ρόλο διδακτικό, καθοδηγητικό, επιστημονικό και διοικητικό. Και αυτό αξιολογείται ομολογουμένως πολύ θετικά από τον εκπαιδευτικό κόσμο.
  7. Η απόκτηση εμπειρίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία απαιτεί παράλληλα πολλές γνώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα και αφορά τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις τεχνικές προώθησης, την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, τις επαφές & συνεργασίες, τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς μας κλπ. Κατά τη στελέχωση των δομών, ιδιαίτερα όσο αφορά τον ευαίσθητο τομέα της Αγωγής Υγείας, πρέπει να ληφθεί υπεύθυνα υπόψη η εμπειρία κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών. Για να μη χαθούν ‘επενδύσεις’ δεκαετιών και να εξασφαλιστεί η συνέχιση του έργου της Αγωγής Υγείας στα σχολεία, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της φάσης μετάβασης στις νέες υποστηρικτικές δομές.
  8. Σχετικά με τη φάση μετάβασης που αναφέρθηκε ισχύει επίσης απαράβατα ότι δεν πρέπει να υπάρξει κενό υποστήριξης της Αγωγής Υγείας. Να λήξουν οι θητείες αφού έχουν αναλάβει καθήκοντα οι νέες δομές & πρόσωπα.
  Με μοναδικό σκοπό & κίνητρο τη συνέχιση, βελτίωση και ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου της Σχολικής Αγωγής Υγείας με τον αντίστοιχο κοινωνικό & ανθρωπιστικό αντίκτυπο προτείνουμε:
  I. Διακριτή θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΕΣΥ ή στα ΚΕΑ (παρ. 1-2-3-4-5).
  II. Ένταξη της θητείας των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη σχολική μονάδα βάση της Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012 (παρ. 6).
  III. Μοριοδότηση κατά την επιλογή, με τουλάχιστον 0,5 / έτος στη θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας/ΣΔ μετά το 2012 (τελευταία περίοδο θητείας) (παρ. 7)
  IV. Λήξη των θητειών των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/ΣΔ παράλληλα με την ανάληψη καθηκόντων από νέες δομές & πρόσωπα (παρ. 8) .

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:33 | ΕΝΕΛΕΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  ΤΟ Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:24 | Δημήτρης

  Αγαπητέ Ανδρέα-συνταξιούχε,

  Διαφωνώ με πολλά από όσα υποστηρίζεις, αλλά οι απόψεις σου είναι απολύτως σεβαστές. Όμως, ανεξάρτητα από όλα αυτά, θεωρείς ότι στην εκπαίδευση, ΟΛΟΙ, στελέχη και διδάσκοντες, πρέπει να έχουν ωράριο και να ελέγχεται η καθημερινή τους προσέλευση στην εργασία τους ή θεωρείς ότι κάποιοι πρέπει να είναι ασύδοτοι, αν μην έχουν ωράριο και να μην ελέγχεται η προσέλευσή τους και η παραμονή τους στην εργασία τους επί 8 ώρες, όταν πρόκειται για γραφείο; Και οι απουσίες εκτός γραφείου να είναι περιορισμένες και δικαιολογημένες ή ανεξέλεγκτες; Θεωρείς δηλαδή ότι πρέπει να συνεχιστεί η αργομισθία ορισμένων ή να συνεχιστεί;

  Με εκτίμηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:23 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Όσον αφορά στη μετονομασία των Κ.Π.Ε. σε Κ.Ε.Α., προτείνεται η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)», που αποτυπώνει τη συνέχεια στην ιστορία του επιτυχημένου θεσμού των Κ.Π.Ε., διατηρώντας τη σαφή ταυτότητα του έργου τους, ζητούμενο σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική δομή, αλλά και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα θέματα της Αειφορίας, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, ως αποστολή των Κ.Ε.Α. ορίζεται (άρθρο 1, παρ. α): «η υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός». Επιπρόσθετα, η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)» είναι σύμφωνη με την πρόταση που έγινε από την ομάδα που αξιολόγησε τα Κ.Π.Ε. (2016) αλλά και την ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί από τον ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (2017) για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου της ΠΕ/ΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:55 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 3, §1γ

  Προτείνουμε για λόγους συνέχειας του θεσμού των ΚΠΕ να περιλαμβάνεται ο όρος «περιβάλλον» στην ονομασία της νέας δομής. Θεωρούμε ότι η μετονομασία τους σε «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» θα αντικατόπτριζε με καλύτερο τρόπο την συνέχεια και την μετεξέλιξη του έργου τους αλλά και θέση τους στην συλλογική συνείδηση των εκπαιδευτικών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:31 | Ανδρέας-συνταξιούχος

  Οι περιφερειακοί διευθυντές (σαν να μην έφταναν οι διοικητικοί προϊστάμενοι των διευθύνσεων) επιτείνουν τη γραφειοκρατία και περιχαρακώνουν την εκπαίδευση, γιατί δεν επιτρέπουν ουσιαστικές και υγιείς τοπικές πρωτοβουλίες, σε ένα ανοικτό δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, με αναγκαίες διαρκείς μεταρρυθμίσεις (κυρίως εσωτερικές-λειτουργικές, όπως η συνεχής βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραμμάτων, η «αναβάθμιση», κάθε μορφής, των εκπαιδευτικών κ.λ.π.).
  Διατηρείται έτσι, ο αλαζονικός υδροκεφαλισμός και ο άκρατος τεχνοκρατικός και διοικητικός παραγοντισμός, που δεν ταιριάζει σε εκπαίδευση και μας πηγαίνει 40 χρόνια πίσω…
  Ο διοικητικός τομέας της εκπαίδευσης έχει σπουδαία σημασία (τόσο εξωτερικά και γενικά, όσο και μέσα στην τάξη), αλλά υπάρχουν και άλλοι τρεις, σπουδαίοι πυλώνες χωρίς, βέβαια, να υπάρχουν αυστηρά διακριτά στεγανά, μεταξύ τους:
  Ο παιδαγωγικός, ο διδακτικός και ο επιστημονικός,
  * Ο διοικητικός προϊστάμενος έχει, στην ουσία και κυρίως, διοικητικά καθήκοντα και βέβαια για να τα ασκήσει πρέπει να διαθέτει και το κοκαλάκι της νυχτερίδας..
  (Είναι ο εγκέφαλος της εκπαίδευσης).
  * Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, εκτός από το προσόν του διοικητικού (πιο περιορισμένο), θα πρέπει να έχει, κυρίως και το προσόν του παιδαγωγού και του ψυχολόγου.
  Είναι ο συντονιστής, ο διαμεσολαβητής και ο εκφραστής όλων των αποφάσεων, που θα λαμβάνονται από την πλειοψηφία του κυρίαρχου συλλόγου των εκπαιδευτικών και ο συνδετικός κρίκος με άλλους φορείς (γονείς, Ο.Τ.Α., μαθητές κλπ).
  (Είναι η καρδιά της εκπαίδευσης).
  * Ο σχολικός σύμβουλος (σημερινός συντονιστής κλπ) έχει το ρόλο, κυρίως του επιστημονικού τομέα, αλλά μαζί με αυτόν του παιδαγωγικού και του διδακτικού τομέα.
  (Είναι η ψυχή της εκπαίδευσης).
  Ο όρος συντονιστής είναι και πάλι διοικητικός και αόριστος (καμία σχεδόν σχέση με το ρόλο του).
  ** Βέβαια, ο εκπαιδευτικός είναι η ίδια η εκπαίδευση.
  Ο νόμος 1566/85 είχε εκπονηθεί κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τα συνέδρια και τις επιστημονικές μελέτες τους, που κράτησαν αρκετά χρόνια και οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τις όποιες «μεταρρυθμίσεις» σαν δικά τους παιδιά, γι αυτό και δεν υπήρξαν βασικές αντιρρήσεις στην εφαρμογή του και έμεινε ο νόμος διαχρονικός, ως προς τη φιλοσοφία του και τις αναλλοίωτες θεμελιώδεις αρχές.
  Και άλλοι αξιόλογοι νόμοι θεσπίστηκαν όπως π.χ. ο 309/76, (συμπλήρωμα του 1964, που έμεινε στα χαρτιά), με την καθιέρωση της Δημοτικής, αλλά απορροφήθηκαν από τον 1566 και έπαψαν να ισχύουν και να γίνονται αναφορές σε αυτούς.
  Ο παραπάνω νόμος 1566 είναι μνημείο σκοποθεσίας και στοχοθεσίας, βέβαια, αλλά ήταν πολύ προχωρημένος (και συνεχίζει), ως προς την πορεία της κοινωνίας και δεν έγινε αμέσως κατανοητός.
  Δεν προσαρμόζονται μόνο στα κοινωνικά δρώμενα, αλλά είχε και όραμα για τη βελτίωσή τους.
  Τα στελέχη της εκπαίδευσης θεσπίστηκαν με το Ν.1304/82, για να επιμορφωθούν, νωρίτερα, και να προλάβουν τη μεταρρύθμιση του Ν. 1566/85.
  Εκεί, στον ορισμό των στελεχών ιεραρχήθηκαν πρώτα οι σύμβουλοι και μετά οι διοικητικοί, που όμως, επειδή οι τελευταίοι είχαν στα χέρια τους το πελατειακό ρουσφέτι, ως το άγρυπνο μάτι της εκάστοτε εξουσίας, άρχισαν σιγά-σιγά, με τη συνεχή παρουσία τους στην κεντρική σκηνή, να παίρνουν «κεφάλι» και να υπονομεύουν τους πρώτους, που ενώ είχαν ένα κλιμάκιο παραπάνω, αντέστρεψαν την κατάσταση, δυστυχώς, με το πρόσχημα της «ανεπιθύμητης» και της δαιμονοποίησης της αξιολόγησης, παρόλο που ήταν, για πολλά χρόνια, διαμορφωτική και όχι τιμωρητική και δεν δημιουργούσε πρόβλημα.
  Ακόμα και σήμερα, διαφαίνεται ότι οι συντάκτες του προτεινόμενου σχεδίου είναι μάλλον διοικητικοί (το βλέπουμε και στο άρθρο 20 με τα οικονομικά, αλλά και του κόμπλεξ, ίσως κατωτερότητας, στο άρθρο 24, που θέτει ως προαπαιτούμενη την ξένη γλώσσα μόνο στους συντονιστές, δηλαδή παραδέχονται την ανωτερότητά τους!).

  Τελικά, θέλουμε να κάνουμε εκπαίδευση ικανή (με οικουμενικές αξίες), στο να συμβάλει και να επενδύσει στην πραγματική μόρφωση και παιδεία του λαού (στον κοινωνικό ανθρωπισμό, που συλλειτουργεί με τη δημοκρατία και όχι τον αυταρχισμό), ή θέλουμε (που δεν το θέλει κανένας, αλλά δεν καταλαβαίνουμε την αυτοκτονία μας), μία «εκπαίδευση», αλαζονική, για να παράγουμε στρατιωτάκια και ρομπότ (δυστυχισμένους και ψυχονευρωτικούς πολίτες);
  Χρειάζονται, φυσικά και οι διοικητικοί, για να κρατούν, με την «ψυχρή» τους τακτική, τις τυπικές διαδικασίες και να εφαρμόζουν τη στρατηγική επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης (με την έννοια του κεντρικού σχεδιασμού της αποστολής της εκπαίδευσης και όχι του στυγνού κομματισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το όλο ζήτημα δεν είναι και πολιτικό, που θέλει, όμως, άλλη συζήτηση).
  Στην οργανωμένη εκπαίδευση ο κεντρικός πυρήνας, δεν είναι ο διοικητικός κορμός της πειθαρχίας (που είναι αναγκαίος μέχρι κάποιο σημείο, αλλά να μη δίνει το μήνυμα ότι απευθύνεται σε πειθήνιους υπηκόους, που με αυτό τον τρόπο «προωθεί» άλλη κοινωνία).
  Τα διοικητικά προβλήματα μπορούν να επιλύονται, κυρίως, θεσμικά.
  Όταν λειτουργούν ενιαία και θεσμικά κριτήρια, δεν χρειάζονται πλέον εκδουλεύσεις σε πολιτικούς κλπ, οπότε, δεν θα «θεοποιούνται» οι διοικητικοί και δεν θα περιοριζόμαστε στο πλαίσιο της μιας μόνον άποψης-των διοικητικών.
  Για τους διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τις υπεραριθμίες, τα κενά, την επιλογή των αμειβόμενων επιτροπών, τις επιμορφώσεις, τις άδειες, την τακτοποίηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, επιμορφώσεις, μετατάξεις, υπερωρίες, τις διάφορες υπηρεσιακές μεταβολές θα εφαρμόζονται οι θεσμοί (κυρίως ηλεκτρονικά και όχι με ψευτοπαραγοντισμούς) και αυτός είναι ο ρόλος των διοικητικών, μαζί βέβαια και με έκτακτες πρωτοβουλίες, ή δημόσιες σχέσεις.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:55 | Μάχη

  Όσον αφορά στη μετονομασία των Κ.Π.Ε. σε Κ.Ε.Α., προτείνεται η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)», που αποτυπώνει τη συνέχεια στην ιστορία του επιτυχημένου θεσμού των Κ.Π.Ε., διατηρώντας τη σαφή ταυτότητα του έργου τους, ζητούμενο σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική δομή, αλλά και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα θέματα της Αειφορίας, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, ως αποστολή των Κ.Ε.Α. ορίζεται (άρθρο 1, παρ. α): «η υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός». Επιπρόσθετα, η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)» είναι σύμφωνη με την πρόταση που έγινε από την ομάδα που αξιολόγησε τα Κ.Π.Ε. (2016) αλλά και την ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί από τον ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (2017) για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου της ΠΕ/ΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:34 | Νίκος Γιαγκούλης

  Οι παρατηρήσεις μου κινούνται γύρω από τους εξής άξονες:
  • Αποτελεσματικότητα των Κ.Ε.Α ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης
  • Ρεαλιστική αποτελεσματικότητα του Συντονιστή του νέου κέντρου
  • Ανταπόκριση του στην απαιτούμενη ειδίκευση των νέων παιδαγωγικών τάσεων και εξελίξεων στην εκπαίδευση
  Όπως φαίνεται από το προσχέδιο, όλες οι σχολικές δραστηριότητες και οι δράσεις αεϊφόρου ανάπτυξης ενσωματώνονται στα Κ.Ε.Α. Πιστεύω οτι η συρρίκνωση του αριθμού του προσωπικού σε σχέση με τώρα θα αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα από μόνο του. Επίσης, η ειδίκευση που υπήρχε με τις δραστηριότητες σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια καθώς και (στις μεγάλες πόλεις) σε περιβαλλοντικά κλπ, τώρα θα εκλείψει και ίσως να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά. Θα έλεγε κανείς οτι με τον συγκεντρωτικό αυτό τρόπο, γίνεται καλύτερος συντονισμός ενεργειών και δράσεων ανάμεσα στις βαθμίδες αλλά και μεταξύ των σχολικών μονάδων όπως αυτό προκύπτει και από την σύνδεσή τους με τα ΠΕΚΕΣ. Όμως ταυτόχρονα, με αυτές τις συγκεντρωτικές ενέργειες αντί να αναβαθμίζονται και να γίνονται πιο πληθωρικές ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερη γκάμα αναγκών, υποβαθμίζονται σε σοβαρό βαθμό.
  Επιπλέον, έχω σοβαρές αμφιβολίες οτι ο Συντονιστής θα είναι όσο αποτελεσματικός και αποδοτικός στη διοίκηση, καθώς όλες αυτές οι αρμοδιότητες που θεωρητικά θα φτάσουν στον ίδιο για να τις διαχειριστεί αποτελούν πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης για ένα πρόσωπο. Η γραφειοκρατία από μόνη της είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας πολύ δε περισσότερο που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα πεδία της εκπαίδευσης σε κάθε τύπο σχολείου.
  Εδώ υπάρχει η υπόθεση οτι οι διοικητές αλλά και το ολιγομελές προσωπικό ενός νέου οργανισμού μπορούν ξαφνικά να γίνουν διπλάσια παραγωγικοί με λιγότερους πόρους από οτι πριν. Αυτό λοιπόν είναι μια υπόθεση που αμφισβητείται εύκολα για τη δημόσια διοίκηση, γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη εκπαίδευση ούτε και φυσικά η προηγούμενη εμπειρία, πολύ περισσότερο στο Υπουργείο Παιδείας. Παρόλαυτα, ενώ είναι σίγουρο οτι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκ γενετής του θεσμού, για να έχει κάποιες προϋποθέσεις να πετύχει, θα πρέπει ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα παρακάτω: να συν-υπολογιστούν μεταξύ άλλων σοβαρές ικανότητες διοίκησης, πτυχία σε διοίκηση οργανισμών και προϋπηρεσία ενώ ταυτόχρονα θεωρείται δεδομένο οτι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή εξοικείωση και γνώση των Νέων Τεχνολογιών (πχ Επιμόρφωση Β’, πτυχία πληροφορικής). Από την άλλη, υπάρχουν νέες τάσεις παιδαγωγικής στρατηγικής και πρακτικής όπως η δια-θεματική προσέγγιση,κοινότητα μάθησης, Βιωματική Μάθηση, εκπαίδευση στα Μέσα Ενημέρωσης και άλλα. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν πολύ έμπειρους και αρκετά ειδικούς στα θέματα αυτά. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν λοιπόν μια πληθώρα σημαντικών γνώσεων και κυρίως δεξιοτήτων/ικανοτήτων, που ξεπερνά την ειδικότητα και να υπολογιστούν σοβαρά στην επιλογή του προσωπικού, οι προηγούμενες εμπειρίες του σε ένα ευρύτερο επίπεδο, δηλ. εντός και εκτός της τάξης και της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, η ενασχόληση σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως το Μαθητικό Ραδιόφωνο, οι συνεργασίες με φορείς για αυτά τα θέματα (δημόσιους και ιδιωτικούς),τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίστηκε, αποτελούν οπωσδήποτε κριτήρια (με υψηλή βαθμολογία) στην επιλογή του προσωπικού στα Κ.Ε.Α. Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε Περιβαλλοντικά Θέματα μέσω των Κ.Π.Ε. όμως δεν ισχύει το ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Για παράδειγμα η ειδίκευση σε θέματα όπως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Πολύ δε περισσότερο επειδή η νέα έμφαση της Ε.Ε. βρίσκεται στην ανάδειξη του ρόλου τους στην εκπαίδευση για τη δημιουργία πολιτών με κριτική άποψη, με δυνατότητα φιλτραρίσματος των αυθεντικών και ψεύτικων ειδήσεων και πληροφορίας. Έτσι λοιπόν, πιστεύω οτι τα νέα Κ.Ε.Α. θα μπορούσαν να έχουν και μια εξειδίκευση.Για παράδειγμα, τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού να είναι εξειδικευμένο σε θέματα όπως αυτό των ΜΜΕ και σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς φορείς –πχ. την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ως εξειδικευμένα κέντρα, όχι μόνο για την περιφέρειά τους αλλά και ευρύτερα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 02:20 | DK

  Στα νέα πλαίσια οργανωτικής αναδιάρθρωσης των Περιφερειακών Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να υπάρξουν και να υλοποιηθούν και οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 που ποτέ δεν λειτούργησαν. Οι Π.Δ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να στελεχωθούν για να συντονίζουν τα Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. κάθε περιφέρειας καθώς την Μαθητεία των ΕΠΑΛ σε ένα αδιάσπαστο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις ΕΠΑΛ και ΙΕΚ και να υπάρξει μια ομοιογενής οργάνωση της Μαθητείας του 4ου έτους των ΕΠΑΛ και του 5ου εξαμήνου φοίτησης στα ΙΕΚ της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας σε συνεργασία με την αγορά εργασίας.Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ιδιαίτερο νομοσχέδιο για την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των ΙΕΚ που σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργούν ανταγωνιστικά οι εξειδικευμένες Ειδικότητες Κατάρτισης των ΙΕΚ με τους Τομείς επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ. Έτσι θα υπάρχει μέσα από ένα νέο νομοσχέδιο διοικητική και οργανωτική αναδιοργάνωση της μεταλυκειακής ΕΕΚ και σαφής διαχωρισμός αποστολής και στόχων χωρίς επικαλύψεις Τομέων ΕΠΑΛ (εκπαίδευση) και Ειδικοτήτων μεταλυκειακών ΙΕΚ (κατάρτιση). Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. μαζί με τις νέες Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσα στα Α.Ε.Ι. και πάλι θα πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και συνεργατικά μιας και παρέχουν ίδιο Δίπλωμα επαγγελματικών προσόντων επιπέδου 5 .

 • 26 Μαρτίου 2018, 02:08 | DIMAS

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  Θεωρούμε ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό αποπροσανατολισμό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στοχευμένα στις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
  Προτείνουμε: 1. Την κατάργηση όλων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διότι επί της ουσίας δεν προσφέρουν τίποτα στη εκπαίδευση και περισότερο λειτουργούν ως τροχοπέδη).
  2. Την ενοποίηση των Α/θμιων και Β/θμιων διευθύνσεων εκπαίδευσης που υπάρχουν ανά νομό.
  3. Την κατάργηση των αργόμισθων στελεχών (Ο νέος νόμος πρέπει να θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, το σπάσιμο ισοβιότητας στελεχών εκπαίδευσης και κατάργηση των αργόμισθων στελεχών). Ειδικά οι σχολικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί εδώ και 15 χρόνια. Επρόκειτο για έναν απαρχαιωμένο θεσμό, ο οποίος δεν είχε τίποτα πλέον να προσφέρει στην Εκπαίδευση. Η φιγούρα του σχολικού συμβούλου είναι αντίθετη με τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης. Οι σχολικοί σύμβουλοι αποτελούσαν και αποττελούν ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν θα λείψουν σε κανέναν γιατί ήταν άφαντοι οι περισσότεροι. Καθόντουσαν στα σπίτια τους και έπαιρναν το μισθό τους χωρίς να εργάζονται. Ήταν αργόμισθοι οι περισσότεροι!
  Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν και στο μέλλον παρόμοια κρούσματα αργομισθίας. Για τους νέους συντονιστές ή να μην εφαρμοστεί αυτή η διάταξη ή θα πρέπει να έχουν ΩΡΑΡΙΟ που να ελέγχεται αυστηρά από το υπουργείο για να τηρείται! Το ίδιο και όλοι οι νέοι διευθυντές.
  Οι ΚΛΙΚΕΣ και οι ΣΥΤΕΧΝΙΕΣ ισοβίων και ασύδοτων «στελεχών» δεν έχουν καμιά θέση στην Ελληνική εκπαίδευση!
  Σας δηλώνουμε ότι υπάρχει επαιδευτικός στο σύλλογό μας με 40 χρόνια εκπαιδευτική διδακτική υπηρεσία στην Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση, με 7 βασικά πτυχία σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση της εκπαίδευσης, με συγγραφικό έργο 40 βιβλίων και με όρεξη και θέληση για προσφορά στην εκπαίδευση δεν επιλέγη όμως ποτέ ως διευτθυντής ή υποδιευθυντής σχολικής μονάδος ή προϊστάμενος τμήματος ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση στελέχους στην εκπαίδευση!
  Τα συγχαρητήριά μου στο Υπουργείο, που με τον νέο νόμο διαλύει μια για πάντα τις ΚΛΙΚΕΣ στην εκπαίδευση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:02 | Δημήτρης

  Κώστα Κ.,

  Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τελειώσει, γιατί ήταν αργόμισθοι και δεν προσέφεραν τίποτα στην εκπαίδευση. Να παρακαλάς να γίνουν πρόωρες εκλογές και να μην ψηφΙστεί ο νέος νόμος και να βγει η Ν.Δ.! Αν δεν γίνουν εκλογές πριν το Καλοκαίρι, από το Φθινόπωρο σε βλέπω να ξυπνάς το πρωί και να πας για μάθημα στο σχολείο.
  Αργομισθία και αραλίκι ΤΕΛΟΣ.

  Με εκτίμηση.

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  για το νομοσχέδιο τον Υπουργείου Παιδείας που αφορά την
  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης σε Π.Ε.&Δ.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», θεωρεί ότι το προαναφερόμενο Σχέδιο Νόμου για τον επανασχεδιασμό και αναδιάρθρωση των δομών, των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των δομών της εκπαίδευσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς. Ήδη στον περιορισμένο τελεσιγραφικό χρόνο ηλεκτρονικής διαβούλευσης (διάρκειας 1 εβδομάδας) που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας κατατέθηκαν -από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς- σημαντικές αναλύσεις και προτάσεις που ζητούν είτε απόσυρσή του είτε εύλογο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή ενός έντιμου ουσιαστικού διαλόγου.
  Επομένως χρειάζεται οι σχετιζόμενοι με το εκπαιδευτικό σύστημα φορείς να αποτυπώσουν και να συζητήσουν με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του για να αποτραπεί η ψήφιση ενός κρίσιμου νομοθετήματος που θα σέρνεται, θα αμφισβητείται η συνταγματικότητά του και, ταυτόχρονα θα απορρυθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση, μέχρι την έκδοση πλήθους μεταβατικών υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων. Δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα «η αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών από το ίδιο το έργο τους» ούτε «ο προσωπικοκεντρικός χαρακτήρας» για να δικαιολογήσει την αντικατάσταση του συστήματος. Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που βλέπει την εκπαίδευση ως μέσο για την παραγωγικότητα με βάση τα οικονομικά μοντέλα της αγοράς, αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας που είναι μεν αναγκαία αλλά δεν αρκεί. Κρίσιμη σημασία αποτελεί και η διαχείρισή της, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται.
  Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο με την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και οι αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης των νέων υπηρεσιών θεωρούνται ικανές για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία αλλά σε πρακτικό και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Στις νέες υπηρεσίες που προτείνονται είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ. που ενσωματώνουν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα έχουν διαφορετικό αντικείμενο και απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό πληθυσμό. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ανάμεσα στις «πολυδιάστατες» αρμοδιότητες τους είναι να παρέχουν υποστήριξη «στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό».
  Η προτεινόμενη οργανωτική σύνθεση θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε λειτουργικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, γιατί η σημερινή πραγματικότητα με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και στην πρακτική της εφαρμογή. Αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Ωστόσο αν αυτό είναι το όραμα δεν πρέπει να αποσιωπάται ότι αποτελεί ένα ζήτημα περίπλοκο που απαιτεί μια δύσκολη μεταβατική διαδικασία. Μια διαδικασία που απαιτεί άλλον προσανατολισμό στην εκπαίδευση, γενναία χρηματοδότηση, αλλαγή στα προγράμματα σπουδών και στη διδασκαλία, υποστήριξη, επιμόρφωση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ώστε σταδιακά και σταθερά να εξασφαλιστεί η ισότιμη εκπαίδευση για όλους.
  Στο όνομα της αποκέντρωσης η σχολική μονάδα επιφορτίζεται με πολλές και πολυδιάστατες αρμοδιότητες και το εκπαιδευτικό προσωπικό καλείται να διαδραματίσει νέους ρόλους, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προτείνονται «συνεργασίες» του σχολείου με φορείς και υπηρεσίες, χωρίς να έχει καθοριστεί ούτε το νομικό πλαίσιο ούτε και τα πρωτόκολλα συνεργασίας. Το σημερινό σχολείο πριν από οποιαδήποτε νέα καινοτόμα δράση χρειάζεται μόνιμο, σταθερό και ενισχυμένο οικονομικά και επαγγελματικά προσωπικό. Η συνεχής ανασφάλεια και απαξίωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε συνθήκες οικονομικής λιτότητας δεν προμηνύει καλούς οιωνούς αλλά μάλλον ενισχύει την «αποστασιοποίησή» τους. Επιχειρείται η συγχώνευση δομών και υπηρεσιών, όπως: α) τα ΠΕΚΕΣ για να απορροφήσουν τα τμήματα επιστημονικής καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τα ΠΕΚ, β) τα ΚΕΣΥ για να καταργηθούν και συγχωνευτούν τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΠ, οι Σταθμοί Συμβουλευτικής Νέων, και γ) τα ΚΕΑ για να συνενωθούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Αγωγή Υγείας, οι Σχολικές Δραστηριότητες και τα Πολιτιστικά Τμήματα με στόχο την μείωση θέσεων και όχι την ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.
  Με τη δημιουργία και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.&Δ.Ε. το Υπουργείο Παιδείας μετακυλά την επιτελική ευθύνη του και την ουσιαστική υποστήριξή του στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πλήθος των αρμοδιοτήτων του νέου θεσμού στο οποίο συγκεντρώνονται ευθύνες παιδαγωγικές, διοικητικές, γνωμοδοτικές, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, επιμορφωτικές, συμβουλευτικής γονέων, συντονισμού άλλων εκπαιδευτικών φορέων, προσδίδουν στον θεσμό αυτό βραδυκίνητα και δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά. Η προφανής αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στις πολλαπλές ανάγκες που ανακύπτουν στο πεδίο της εφαρμογής του, αναπόφευκτα θα οδηγήσει το όλο εγχείρημα να παραμείνει «κενό γράμμα» και να καταγραφεί στην ιστορία της εκπαίδευσης, ως ακόμα ένας νόμος που έμεινε «στα χαρτιά».
  Η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που λειτουργούσαν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, υποβαθμίζει τον αποκεντρωτικό, επιστημονικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό τους ρόλο προς τις σχολικές μονάδες και τις άλλες εκπαιδευτικές δομές. Η παιδαγωγική καθοδήγηση εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να λύσει ζητήματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν επεδίωξε την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου. Ένα θεσμό που διεκδίκησαν τα Συνδικάτα με αγώνες, ενάντια στον διοικητικό αυταρχισμό της μακρινής περιόδου των επιθεωρητών, που το Ελληνικό Κράτος επιχειρεί σήμερα -εκδικητικά και αναιτιολόγητα- να τον απαξιώσει και να τον καταργήσει. Η εμμονή σε αναιτιολόγητα προαπαιτούμενα, φωτογραφικές διατάξεις και εμφανείς αποκλεισμούς ικανών εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Περιφέρειες, τη μεγάλη μείωση του αριθμού των στελεχών Π.Σ.Ε. και το δικαίωμα αίτησης σε μια μόνο Περιφέρεια, προαναγγέλλουν διακρίσεις με αντισυνταγματικές προεκτάσεις, αλλά και μεγάλα ελλείματα στελέχωσης των νέων δομών Π.Ε.&Δ.Ε.
  Με την ίδρυση της υπερδομής του ΚΕΣΥ και την ενίσχυση των ΕΔΕΑΥ που λειτουργούν με Προγράμματα ΕΣΠΑ καταστρέφει τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διεπιστημονικό προσανατολισμό των ΚΕΔΔΥ, τα προγράμματα συνεκπαίδευσης, καθώς και τις ενταξιακές, & συμπεριληπτικές δομές του ελληνικού σχολείου, που ενισχύθηκαν στους εκπαιδευτικούς νόμους 4368/2006, 4415/2016 και 4452/2017. Μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΔΥ επικεντρώνονταν με διεπιστημονικότητα στους μαθητές/τριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζοντας την ένταξή τους στο γενικό ή το ειδικό σχολείο, παρά την εγκατάλειψή τους με ευθύνη των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι το ΚΕΣΥ εστιάζεται σε ένα απροσδιόριστο διοικητικοκεντρικό καθηκοντολόγιο που θα αφορά την επιμόρφωση, την ειδική αγωγή, την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  Είναι προφανές πλέον, αν ψηφιστεί αυτό το νομοθέτημα, η διάγνωση θα αποδοθεί πλήρως στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Αυτά, αποτελούν μηχανισμό της ελληνικής κρατικής νοσοκομειακής δομής υγείας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί έναν από τους πλέον προβληματικούς τομείς της κρατικής διοίκησης, με αποκορύφωμα ίσως, τα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής που λειτουργούν με όρους αγοράς-πελατών-κόστους-κέρδους. Η επιστροφή στο ιατρικό μοντέλο με ουρές στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για απλές διαγνώσεις, κατά παραγγελία, γυρνάνε δεκαετίες πίσω την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των αναπήρων παιδιών και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Φαίνεται ότι στο νέο νόμο καταργείται το κοινωνικό και εκπαιδευτικό μοντέλο στη διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γι’ αυτό ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να συνεχιστεί η Διαβούλευση και ο Διάλογος για το νομοσχέδιο με όλους τους φορείς, για όσο χρόνο απαιτείται, με την παραδοχή ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός είναι καθολικός και ενιαίος. Επομένως οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος μιας ενιαίας νομοθετικής πρότασης που να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνονται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Μηνάς Ευσταθίου Λευτέρης Ρατσιάτος

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:51 | Κώστας Κ

  Προς όλους τους παθιασμένους κατά των σχολικών συμβούλων (σ.σ.) παραθέτω το κείμενο Επιστημονικής Ένωσης με το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ όχι μόνο για το συμφέρον μου ως στέλεχος, (είμαι σ.σ. και πριν τη θητεία μου ήμουν στην τάξη), αλλά διότι οι «ενάντια» στους σ.σ., τυφλωμένοι, δεν βλέπουν που θα τους πάει ο νέος νόμος. Διαφωνώ με κόφτες και προαπαιτούμενες γλώσσες έστω κι αν προσωπικά με ευνοούν.
  Αφιερωμένο στον «Δημήτρης» τυφλωμένο από – ίσως όχι άδικο- πάθος κατά των σ.σ. με τον οποίο διαφωνούμε αλλά θα γνωριστούμε τελικά, το όνομά μου είναι στα σχόλια του άρθρου 51 και το μέιλ μου στην ΔΔΕ Α Αθήνας. Κώστας Κ.
  Αν δεν σας πείθουν και οι επιστημονικές ενώσεις τότε … καληνύχτα σας!
  Όπως έγραψα και αλλού …αφήστε τα μίση και αρχίστε το … διάβασμα!

  ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η Ένωση Ελλήνων ΦΥΣΙΚΩΝ (ΕΕΦ) σε συνέχεια των απόψεων που είχε καταθέσει από κοινού με την ΕΕΧ και την ΠΕΒ …. θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί εκ νέου στην Δημόσια Διαβούλευση.
  …. Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών, καθώς και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Σχολικών Συμβούλων περισσότερο παραπέμπουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης, παρά σε οργάνωση της αποτελεσματικής και σύγχρονης λειτουργίας της σε όφελος των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αναδρομικός χαρακτήρας της θέσπισης του ορίου των δύο θητειών για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η ισχυρή μοριοδότηση μη αντικειμενικών και μετρήσιμων χαρακτηριστικών τους. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου.
  …. Υποβαθμίζεται δραματικά η υποστήριξη στα γνωστικά αντικείμενα, ως το σχολείο να μην έχει μαθησιακούς στόχους, όπως καθίσταται σαφές στα άρθρα 8-9 για τα ΚΕΣΥ, στα οποία εκτός των άλλων δεν προβλέπεται καμία θέση για τον κλάδο των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04).Η ΕΕΦ εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες της εφαρμογής του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου στην ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τον φόβο της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών διαφορετικών ταχυτήτων, οι οποίες θα παραβιάζουν την θεμελιώδη συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και καλεί το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει τον προσανατολισμό των υποστηρικτικών δομών, δίνοντας έμφαση στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και στην συγκρότηση ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  ΤΟ ΔΣ ΕΕΦ

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:07 | Αναστασία Ατζέμη

  Όσον αφορά στη μετονομασία των Κ.Π.Ε. σε Κ.Ε.Α., προτείνεται η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)», που αποτυπώνει τη συνέχεια στην ιστορία του επιτυχημένου θεσμού των Κ.Π.Ε., διατηρώντας τη σαφή ταυτότητα του έργου τους, ζητούμενο σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική δομή, αλλά και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα θέματα της Αειφορίας, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, ως αποστολή των Κ.Ε.Α. ορίζεται (άρθρο 1, παρ. α): «η υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός». Επιπρόσθετα, η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)» είναι σύμφωνη με την πρόταση που έγινε από την ομάδα που αξιολόγησε τα Κ.Π.Ε. (2016) αλλά και την ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί από τον ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (2017) για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου της ΠΕ/ΕΑ.

 • 24 Μαρτίου 2018, 22:11 | Dr A.A.

  Πρέπει να ληφθεί υπόψη, πώς θα εξακτινωθεί στις σχολικές μονάδες ο προγραμματισμός ο οποίος θα συγκροτηθεί στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Χρειάζεται κατάλληλο προσωπικό γι’ αυτό.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:56 | Δημήτρης

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας παραθέτω αυτούσια δύο(2) σχόλια συναδέλφων που διάβασα εδώ στη διαβούλευση και τα οποία θεωρώ ότι λένε αλήθειες:

  1) «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»
  (Λ.Λ.)
  2) «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»
  (Σχολιαστής)

  Κρίνετε μόνοι σας, αγαπητοί συνάδελφοι, αν η μεταρρύθμιση που εισάγει το παρόν σχέδιο νόμου είναι απαραίτητη ή όχι.

  Με εκτίμηση.

 • Θεωρούμε ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτικό προσανατολισμό και δεν στελεχώνονται επαρκώς από το απαραίτητο προσωπικό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα επιφορτιστούν με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες και επιπλέον γραφειοκρατικό έργο.

 • 24 Μαρτίου 2018, 12:09 | Δημήτρης

  Κύριε ΜΙΧΑΛΗ ΔΡΙΜΑΛΑ,

  Ο νέος νόμος θέτει στο επίκεντρο τον μαθητή και το σχολείο. Και εισάγει καινοτομίες(περιγραφική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, σπάσιμο ισοβιότητας στελεχών εκπαίδευσης, κατάργηση αργόμισθων στελεχών) οι οποίες επιχειρούν να φέρουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σύμπνοια με τα όσα ισχύουν στα εκπαιδευτικά συστήματα των πιο προηγμένων κρατών της Ε.Ε.!
  Ειδικά οι σχολικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί εδώ και 10 χρόνια. Επρόκειτο για έναν απαρχαιωμένο θεσμό, ο οποίος δεν είχε τίποτα πλέον να προσφέρει στην Εκπαίδευση. Η φιγούρα του σχολικού συμβούλου είναι αντίθετη με τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης. Οι σχολικοί σύμβουλοι αποτελούσαν ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν θα λείψουν σε κανέναν γιατί ήταν άφαντοι οι περισσότεροι. Καθόντουσαν στα σπίτια τους και έπαιρναν το μισθό τους χωρίς να εργάζονται. Ήταν αργόμισθοι οι περισσότεροι! Ειδικά τώρα που βλέπουν ότι καταργούνται έχουν εξαφανιστεί παντελώς από τα γραφεία τους! Οπότε η απουσία τους θα περάσει απαρατήρητη!
  Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν και στο μέλλον παρόμοια κρούσματα αργομισθίας. Οι νέοι συντονιστές θα πρέπει να έχουν ΩΡΑΡΙΟ που να ελέγχεται και να τηρείται! Το ίδιο και οι νέοι διευθυντές.
  Οι ΚΛΙΚΕΣ και οι ΣΥΤΕΧΝΙΕΣ ισοβίων και ασύδοτων «στελεχών» δεν έχουν καμιά θέση στην εκπαίδευση!
  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο,που με τον νέο νόμο διαλύει μια για πάντα τις ΚΛΙΚΕΣ.

 • 23 Μαρτίου 2018, 23:25 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΡΙΜΑΛΑΣ

  Η φιλοσοφία είναι απλή αν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει τέτοια.
  Δεν υποστηρίζεται πλέον ο μαθητής αλλά το σχολείο (φαινομενικά). Στην πραγματικότητα το σχολείο μπαίνει σε ένα σφιχταγγάλιασμα τέτοιο που δύσκολα θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν σχολείο αλλά θα μετατραπεί σε μία υπηρεσία διεκπεραίωσης και διοικητικής διαδικασίας.
  Οι σύμβουλοι θα αποδειχτεί ότι ήταν ένας σημαντικός πυλώνας και η απουσία τους θα γίνει άμεσα αισθητή.//.

 • 23 Μαρτίου 2018, 22:55 | Ελένη Καβαζίδου

  Πολυσύνθετες αποκεντρωμένες και παράλληλα συγκεντρικές εξουσίες διασφαλίζουν την αμεροληψία και την απόδοση δικαιοσύνης.

  Το ανώνυμο και το άγνωστο αποτελούν βασικούς συντελεστές αντικειμενικής κρίσης.
  Το επώνυμο και γνωστό εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και του πλαισίου που υφίσταται.

  Και τα δύο είναι απαραίτητο να υφίστανται σε παράλληλο χρόνο με δικλίδες ασφαλείας και δυνατότητα επαναπροσδιορισμού για να μπορεί να αναπνέει το σύστημα εκπαιδετικής διοίκησης …

  Η ευκολία παροχής ζωτικού ΟΞΥΓΟΝΟΥ επιτρέπει την επιβίωση της ελπίδας. ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙ και οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ δε θα το αντέξουμε γιατί έχουμε τη δική μας ιδιαίτερη κουλτούρα και παράδοση που συνάδει με τη δημοκρατία, τη δημιουργία και την ηγεσία…. !!!

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:37 | Χρυση

  Το σχόλιό μου αφορα το πρόγραμμα moodle το οποίο τρέχει πολλά χρόνια , εκπαιδεύει άριστα εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με απαραίτητα εργαλεια αλληλόδρασης (ΤΠΕ). Παρακαλώ να αξιοποιήσετε ως Υπουργείο αυτό το εργαλείο μάθησης.

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:20 | Πέτρος

  Κύριε Κλουβάτε,
  Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

  Η ύπαρξη του σχολικού συμβούλου μπορεί να είχε κάποιο νόημα τη δεκαετία του 1980, άντε και τη δεκαετία του 90. Όμως στις μέρες μας έχει ξεπεραστεί. Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι, εδώ και χρόνια. Μόνο στην Αλβανία και την Τουρκία και σε τριτοκοσμικά κράτη.
  Η σύγχρονη φιλοσοφία δεν θέλει κάποιον κριτή, ο οποίος να τιμωρεί και να αποφασίζει. Ούτε θέλει έναν μπαμπούλα ή έναν Θεό που να επισκέπτεται τα νησάκια για να καθοδηγήσει τους ιθαγενείς μια μέρα και μετά να τους αφήσει στην τύχη τους. Η σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση της αξιολόγησης βασίζεται στην περιγραφική αξιολόγηση, στην αυτοαξιολόγηση και την αλληλοαξιολόγηση. Οι Συντονιστές δεν θα είναι σχολικοί σύμβουλοι, απλά θα υποβοηθούν μια διαδικασία εντοπισμού των αδυναμιών και ανατροφοδότησης τους έτσι ώστε να βελτιώνονται εκεί όπου υστερούν.
  Τώρα, αναφορικά με την έλλειψη καθηκοντολογίου και την έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης που αναφέρει ο κος Κλουβάτος, θα συμφωνήσω. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην ε΄χουμε τα ίδια κρούσματα αργομισθίας που είχαμε με τους σχολικούς συμβούλους. Αν κάποιος από την Αθήνα επιλέξει να γίνει Συντονιστής στη Σύρο, τη Ρόδο ή την Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να ζει εκεί και να βρίσκεται εκεί και να πηγαίνει στο γραφείο του! Όχι να αράζει σπίτι του ανεξέλεγκτος!
  Τέλος, κανένα στέλεχος της Εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να είναι ισόβιο. Η βασική δουλειά του εκπαιδευτικού είναι η διδασκαλία στην τάξη. Από εκεί ξεκινά και εκεί πρέπει να καταλήγει. Όποιος είναι ισόβιος Συντονιστής, χάνει το μέτρο, όπως συνέβη και με την πλειοψηφία των σχολικών συμβούλων, που πίστεψαν πως ήταν ισόβιοι Κριτές υπεράνω όλων και επαναπαύθηκαν ανεξέλεγκτοι στα σπίτια τους. Οι εξαιρέσεις, όπως ο κος Κλουβάτος, απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
  Ο νέος νόμος καταργεί την απαράδεκτη προσωποκεντρική αξιολόγηση, φέρνει στο προσκήνιο την δημιουργική συλλογική, περιγραφική και ανατροφοδοτική αξιολόγηση που στόχο έχει όχι να τιμωρήσει ή να επιβεβαιώσει την εξουσία του αξιολογητή(όπως συνέβαινε με τους καταργηθέντες σχολικούς συμβούλους), αλλά να διορθώσει με τρόπο επιστημονικό τα λάθη. Οι νέοι Συντονιστές δεν θα προϊστανται, αλλά θα υποβοηθούν την διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης που θα διεξάγεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά συμβαίνουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και ο νέος νόμος προσπαθεί να εισάγει τις καινοτομίες αυτές στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
  Ας συμβάλλουμε όλοι μας στο να εφαρμοστεί και να πετύχει ο νέος νόμος. Για το καλό των παιδιών μας, των μαθητών μας. Γιατί ο νόμος τους μαθητές υπηρετεί και όχι τις συντεχνίες. Και αυτό είναι που στενοχωρεί κάποιους. Δεν θα έπρεπε όμως. Γιατί το κέντρο της αναφοράς της εκπαίδευσης πρέπει είναι ο μαθητής και όχι ο σύμβουλος ή ο Συντονιστής.

 • 23 Μαρτίου 2018, 14:08 | Κωνσταντίνα Λιόλιου

  Όσον αφορά στη μετονομασία των Κ.Π.Ε. σε Κ.Ε.Ά., προτείνεται η ονομασία
  «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.Α.)», που
  αποτυπώνει τη συνέχεια στην ιστορία του επιτυχημένου θεσμού των Κ.Π.Ε.,
  διατηρώντας τη σαφή ταυτότητα του έργου τους, ζητούμενο σε κάθε σύγχρονη
  εκπαιδευτική δομή, αλλά και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της Περιβαλλοντικής
  Εκπαίδευσης στα θέματα της Άειφορίας, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
  Εξάλλου, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, ως αποστολή των Κ.Ε.Α. ορίζεται (άρθρο 1,
  παρ. α): «η υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την
  εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους
  τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός».
  Επιπρόσθετα, η ονομασία «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Άειφορία
  (Κ.Π.Ε.Ά.)» είναι σύμφωνη με την πρόταση που έγινε από την ομάδα που
  αξιολόγησε τα Κ.Π.Ε. (2016) αλλά και την ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί από
  τον ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (2017) για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου της
  ΠΕ/ΕΆ.

 • Ας έρθει οποιαδήποτε νέα δομή, μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη, ας έρθουν όλες μαζί κι ας κάνουν το ένα δέκατο του έργου ενός σχολικού συμβούλου που την τιμάει τη θέση του. Το δικό μου έργο είναι εδώ και βρίσκεται σε λογοδοσία ενώπιον όλων από την πρώτη στιγμή: http://klouvatos.mysch.gr. Ανάλογο και αξιολογότερο έργο μπορεί να βρεί κανείς φυσικά και σε ιστότοπους άλλων σχ. συμβούλων.
  Ας αναπληρώσει, υποκαταστήσει, αντικαταστήσει κάποιος άλλος θεσμός όλο αυτό το έργο. Ας το ακυρώσει αν μπορεί. Αργά η γρήγορα θα φανεί το τεράστιο κενό.
  Δυστυχώς, όταν κατακαθίσει η ομίχλη και τεθεί σε εφαρμογή η δημοκρατική ίσως, αλλά ατελέσφορη νέα τάξη πραγμάτων, θα αντιληφθεί σύσσωμος ο εκπαιδευτικός κόσμος το τραγικό λάθος, την κατάργηση, αντί την περαιτέρω αναβάθμιση του σχολικού συμβούλου.
  Η επερχόμενη αλλαγή δεν ήταν αυτό που είχε ανάγκη το σχολείο. Λίγη λογοδοσία παραπάνω χρειαζόταν, πιο σαφές καθηκοντολόγιο και αξιολόγηση (εννοώ του έργου του σχολ. συμβούλου). Ποιος τους άφησε ελεύθερους να εξαφανίζονται από την έδρα τους; Δεν υπήρχε προίσταμένη αρχή για έλεγχο των «ασυνείδητων»;
  Στο εξής, ο συντονιστής εκπαίδευσης από τη Σύρο, χωρίς να υπάρχει καν ακτοπλοίκή σύνδεση με πολλά μικρά και μεγάλα κυκλαδονήσια, ας καταφέρει να επισκεφτεί όλα τα σχολεία της Σαντορίνης ή της Νάξου, έστω μια φορά το χρόνο, ας συναντήσει τους γονείς, ας κάνει ημερίδες και δειγματικές διδασκαλίες (άλλωστε δεν προβλέπονται πλέον), ας κάνει κατά τάξη επιμορφωτικές συναντήσεις, ας κάνει απογευματινές συναντήσεις, ας κάνει ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις, ας συναντήσει τους τοπικούς φορείς, ας συναντήσει κατ’ ιδίαν γονείς και τόσα άλλα. Ας καταφέρει να πάει έστω μια φορά στη διάρκεια της θητείας του στην Ανάφη ή στην Ηρακλειά ή στη Θηρασία με τη λάντζα, να εμψυχώσει, να στηρίξει, να καθοδηγήσει τον συνάδελφο. Και τόσα άλλα σημαντικά…
  Αυτή η ευέλικτη, παιδαγωγική, προσωποκεντρική σχέση θα γίνει δυστυχώς παρελθόν.
  Η ώρα του γραφειοκρατικού συντονισμού έφτασε και είναι άλλο συντονισμός και άλλο παιδαγωγική καθοδήγηση.

  Ας το ξαναδεί ο νομοθέτης, αλλιώς καλό κουράγιο σε όλες και όλους

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:49 | Κωνσταντίνα

  Θεωρώ ότι και η Καλλιτεχνική Παιδεία θα έπρεπε να έχει τη δική της δομή στο οργανόγραμμα της Εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη μου «αιχμή του δόρατος» θα πρέπει να είναι η τέχνη του Θεάτρου, δεδομένου ότι συνδυάζει λόγο(ποίηση), μουσική(μέλος), εικαστικά(σκηνικά) αλλά και λαϊκή παράδοση(Καραγκιόζης) και αρχαίες ρίζες. Θυμόμαστε φυσικά ότι η Ελλάδα είναι η μήτρα του Θεάτρου. Οπωσδήποτε όμως ο κύκλος Περιβάλλον-Τεχνολογία-Φυσικές Επιστήμες-Φυσική Αγωγή θα ολοκληρωθεί με την προσθήκη της διοικητικής δομής για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση.