• Σχόλιο του χρήστη 'Dr A.A.' | 24 Μαρτίου 2018, 22:08

    Πρέπει να ληφθεί υπόψη, πώς θα εξακτινωθεί στις σχολικές μονάδες ο προγραμματισμός ο οποίος θα συγκροτηθεί στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Χρειάζεται κατάλληλο προσωπικό γι' αυτό.