• Σχόλιο του χρήστη 'Αρισ. Κ.' | 25 Μαρτίου 2018, 01:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Όλες οι καταργήσεις -οριζόντια- θεσμών που υποβοηθούσαν το εκπαιδευτικό έργο είναι μια εξέλιξη αρνητική και μνησίκακη. Θυμίζει είτε παλαιοκομματική πρακτική είτε τη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια, χωρίς (και στις 2 περιπτώσεις) να έχει προηγηθεί αξιολόγηση ανθρώπων, κλάδων, αναγκών - τώρα και θεσμών. Βασικό πρόβλημα σε πολλές νέες δομές είναι η διαφαινόμενη γραφειοκρατική δομή και λειτουργία τους και -ακόμα χειρότερα- η έδρα τους (ανά περιφέρεια ή ομάδα δνσεων ή στα πρώην ΚΠΕ), δηλ. θα βρίσκονται σε τυπική και ουσιαστική ΑΠΟΣΤΑΣΗ από τα σχολεία και τις Δνσεις Εκπαίδευσης. Αυτό θα οδηγήσει στο να θεωρούνται από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς οι συμμετέχοντες στις νέες δομές, ακόμα πιο απόμακροι ή αργόμισθοι. Και το κακό είναι πως θα είναι βάσιμη η κρίση τους. Δυστυχώς οι αλλαγές δείχνουν να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μεροληπτικής στάσης του ΥΠΕΘ ή πιέσεων συγκεκριμένων ομάδων εκπαιδευτικών και κλάδων που ευνοούνται δυσανάλογα (πχ. ειδικής αγωγής, γενιά προ ΑΣΕΠ) σε βάρος άλλων συναδέλφων.