• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα' | 26 Μαρτίου 2018, 11:40

    Άρθρο 3, §1γ Προτείνουμε για λόγους συνέχειας του θεσμού των ΚΠΕ να περιλαμβάνεται ο όρος «περιβάλλον» στην ονομασία της νέας δομής. Θεωρούμε ότι η μετονομασία τους σε «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» θα αντικατόπτριζε με καλύτερο τρόπο την συνέχεια και την μετεξέλιξη του έργου τους αλλά και θέση τους στην συλλογική συνείδηση των εκπαιδευτικών.