• Στην παράγραφο 3. β), αναφέρει: «β) έναν εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη σχολική μονάδα». Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, η ενταξιακή εκπαίδευση απαιτεί σταθερή, μόνιμη παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ με οργανική θέση ως συντονιστή της ένταξης, σε κάθε σχολείο για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΑΕ-μέλος των ΕΔΕΑΥ- εάν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός αυτός. Για να είναι αποτελεσματικές οι ΕΔΕΑΥ, πρέπει να λειτουργούν σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία σε καθημερινή βάση και με μόνιμο προσωπικό. Η τρέχουσα σποραδική λειτουργία τους με διαφορετικό προσωπικό σε ετήσια βάση είναι αναποτελεσματική και εντασσόμενη αυτούσια στο νέο πλαίσιο απλώς συμβάλλει στον γραφειοκρατικό δαίδαλο. Στην παράγραφο 4. του άρθρου 10, προβλέπεται ότι, στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών στις περιπτώσεις που οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για τον σχεδιασμό Ε.Π.Ε., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. Το σχόλιό μας επί της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι, για τις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, για την κατάθεση απόψεων τους για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τους ίδιους τους γονείς. Στην παράγραφο 6 του άρθρου, προβλέπεται ότι: «Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.», ωστόσο, για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και υποστήριξη στο σχολείο, στα πλαίσια των ΕΔΕΑΥ είναι απαραίτητο να καλούνται όλες οι ειδικότητες που εμπλέκονται στην υποστήριξη του μαθητή όπως λ.χ. οι τοποθετούμενοι ΕΒΠ Μία επίσης θετική πρόβλεψη είναι αυτή της παραγράφου 8 του άρθρου 10, όπου αναφέρεται ότι: «Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ασκούν ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α)… προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ… Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται καταρχήν η αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων…». Ορθά προβλέπεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ η αίτηση γονέων. Μόνο με την βούληση των γονέων –κηδεμόνων δύναται ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-ΝΟΜΙΜΑ να διενεργείται αξιολόγηση-παραπομπή για αξιολόγηση καθώς και παρέμβαση σε έναν ανήλικο μαθητή. Η διασφάλιση της συναίνεσης των γονέων για παροχή υποστήριξης, που χρήζει ένας μαθητής, ενδυναμώνεται από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης από ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ προς τους γονείς. Άλλως οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς την συμμετοχή των γονέων παραμένει άκαρπη και αναποτελεσματική.