• Στην υποπαράγραφο αα) της παραγράφου 6 του άρθρου, εκτιμάται ότι είναι λίγη η διδακτική υπηρεσία 3 ετών, ως προσόν για την επιλογή Διευθυντών δημοτικών σχολείων ΕΑΕ, ενώ αντίστοιχα είναι μάλλον υπερβολική η 8ετής διδακτική υπηρεσία που προβλέπεται στις δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, για την δυνατότητα ΕΕΠ να γίνουν υποδιευθυντές. Επιπλέον, η πρόβλεψη της υποπαραγράφου ββ) της παραγράφου 6 του άρθρου, είτε κάποιος την χαρακτηρίζει ως φωτογραφική, είτε ως δυνητική απλά, πάντως και στις δύο περιπτώσεις, είναι αδιανόητο πως ένας εκπαιδευτικός α’βάθμιας μπορεί να είναι Διευθυντής μίας β’βάθμιας σχολικής μονάδας ΕΑΕ, και αυτό να μην αποτελεί, εντέλει, μία εν τοις πράγμασι περεταίρω υποβάθμιση των ΕΕΕΕΚ. Επίσης, στις δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22, πέραν της «υπερβολικής» διδακτικής υπηρεσίας για τους υποδιευθυντές των ΣΜΕΑΕ, δεν διευκρινίζεται και μένει ανοιχτό εάν ΕΕΠ που έχει την απαιτούμενη διδακτική υπηρεσία μπορεί να γίνει υποδιευθυντής σε ΣΜΕΑΕ, ανεξάρτητα εάν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.