• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Χηνάς' | 26 Μαρτίου 2018, 13:28

    Σημειώνω για να ληφθεί υπόψη ότι «ο τύπος της εξειδικευμένης υποστήριξης που πιο συχνά προτείνεται από τις ανωτάτου επιπέδου εκπαιδευτικές αρχές είναι αυτός που παρέχεται από Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους/ Σχολικούς Ψυχολόγους. Τριάντα εννέα (39 στα 43) εκπαιδευτικά συστήματα προσφέρουν αυτήν την υποστήριξη. (Η νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη «Ευρυδίκη», 2018)