• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλλα' | 26 Μαρτίου 2018, 13:31

    Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής ΠΕ11 που υπηρετούν στα ΚΕΔΔΥ έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση του κινητικού επιπέδου των παιδιών και επιπλέον είναι οι πλέον κατάλληλοι να παρέχουν υποστηρικτικό έργο στους μαθητές που βρίσκονται στην γενική εκπαίδευση και να βοηθήσου τους εκπαιδευτικούς(φυσικής αγωγής) των σχολείων να ανταποκριθούν στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών αυτών,καταρτίζοντας το καταλληλότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης.Άλλωστε η μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.