• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος Σταμκόπουλος/Υπευθυνος ΚΕΣΥΠ Κοζάνης' | 26 Μαρτίου 2018, 14:10

    Η αποτελεσματική λειτουργία των δομών ΣΕΠ στη δημόσια εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η λήψη απόφασης, μπορεί να υποστηρίξει το έργο του σχολείου όσον αφορά την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (π.χ. ανάπτυξη αυτογνωσίας) και να ενισχύσει τους δεσμούς σχολείου και κοινωνίας. Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο ελληνικό αλλά στο διεθνές περιβάλλον μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς για την ανταπόκριση των χωρών στις σύγχρονες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και των ατόμων και των κοινωνιών στις ανάγκες για ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών τους καθώς και των αναγκών τους για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρά τη γενικότερη αναγνώριση που έχει διεθνώς ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στη χώρα μας λειτουργεί αποσπασματικά και στο περιθώριο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παράλληλα παρά τη διαπιστωμένη ανάγκη του κοινού για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, οι δομές του στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου δεν έτυχαν της αναμενόμενης προσοχής από την Πολιτεία όσον αφορά στην οργάνωση και την υποστήριξή τους, τον καθορισμό της στοχοθεσίας και του πλαισίου λειτουργίας τους. Αποκορύφωμα της αντιμετώπισης αυτής ήταν η αναστολή της λειτουργίας των ΓΡΑ.ΣΥ. της χώρας το 2010, η κατάργηση των ΓΡΑ.ΣΕΠ, η υπολειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π. και η κατάργηση του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο. Για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, απαιτείται η ανάπτυξη μητρώου ειδικών επιμορφωμένων Συμβούλων–Εκπαιδευτικών, καθώς και η καθιέρωση του μαθήματος στο Λύκειο (πρότζεκτ) καθώς και η αναβάθμισή του στο Γυμνάσιο( βιωματικές δράσεις) με την ανάθεσή του σε εξειδικευμένους-ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Τέλος απαιτείται η ενημέρωση του κοινού αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας και το ρόλο των ΚΕΣΥΠ καθώς και η διερεύνηση της επαναλειτουργίας των δομών που καταργήθηκαν ή είναι σε αναστολή λειτουργίας(ΓΡΑΣΕΠ,ΓΡΑΣΥ) . Η αποτελεσματική λειτουργία των δομών της Συμβουλευτικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους όσον αφορά τις επιλογές τους για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη, να ενισχύσει την ενημέρωση και υποστήριξη των σχολικών μονάδων όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς καθώς και σε θέματα πολιτισμικών, κοινωνικών ή άλλων διαφορών, να συμβάλει στην προβολή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να αναβαθμίσει το ρόλου του Λυκείου όσον αφορά την προετοιμασία των νέων για την ενήλικη ζωή τους, να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας όχι μόνο τις ανάγκες τους για επαγγελματική και για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και για επιχειρηματική κουλτούρα. Με την έννοια αυτή, η επιχειρηματικότητα θα αποτελεί εναλλακτική διαδικασία δυναμικής προσαρμογής αλλά και αξιοποίησης των ιδιαίτερων συνθηκών, που ορθώνονται μπροστά μας. Έτσι θα αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες και θα τις μετατρέπουμε σε δημιουργικές ευκαιρίες και εναλλακτικές προκλήσεις.