• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 26 Μαρτίου 2018, 14:20

    Με βάση ποιο παιδαγωγικό κριτήριο δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 στις ειδικότητες που θα στελεχώσουν τα ΚΕΣΥ; Άμεση πρόταξη του βασικού τίτλου σπουδών.