• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΗ' | 26 Μαρτίου 2018, 15:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι ρυθμίσεις περί κατάργησης των Σχολικών Συμβούλων θα αποδυναμώσουν απίστευτα τη στήριξη της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Τα ΠΕΚΕΣ θα βρίσκονται -από τη φύση τους- μακριά από το σχολείο, καθιστώντας στην πράξη πολύ δύσκολη, απόμακρη και ψυχρή τη σχέση εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας με τη διοίκηση. Οι ως τώρα ενδιάμεσοι Διοίκησης και Εκπαιδευτικών Σχολικοί Σύμβουλοι -όσα κι αν τους καταλογίστηκαν κατά καιρούς- στάθηκαν δίπλα στον εκπαιδευτικό, τον επιμόρφωσαν εντός και εκτός ΠΕΚ (που κι αυτά καταργούνται), τον συμβούλεψαν, ώστε να αντιμετωπίσει θέματα παιδαγωγικά ή επιστημονικά, τον στήριξαν στη σχέση του με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, με γονείς, μαθητές και Σχολική μονάδα, αλλά και ως παιδαγωγικά υπεύθυνοι -ουκ ολίγων σχολείων- ανέλαβαν, πολλές φορές, να δώσουν -και έδωσαν- με τη μεσολάβησή τους λύση σε ποικίλης φύσης προβλήματα (παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, γονεϊκής εμπλοκής, σχολικού εκφοβισμού, εποπτείας εκπ/κού και παιδαγωγικού έργου, ανεπάρκειας φορέων και προσώπων) που αναφύονται καθημερινά στα σχολεία μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά να απασχολήσουν τη Δ/νση. Επίσης ο ως τώρα ενδιάμεσος θεσμός του Σχολικού Συμβούλου συνέβαλε τα μέγιστα όχι μόνο στην εξακτίνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και στον πολλαπλασιασμό και στη διάδοση με κάθε τρόπο των κατά καιρούς προτεινόμενων από το ΙΕΠ και άλλους έγκριτους εκπαιδευτικούς φορείς 'καλών διδακτικών πρακτικών" καθώς και στην κατανόηση, στην εμπέδωσή και στην εφαρμογή τους. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι και οι Συντονιστές θα λειτουργούν μ΄ένα παρόμοιο τρόπο, είναι βέβαιο ότι ούτε ο άριθμός τους θα επαρκεί, ούτε η -εκ των πραγμάτων- απόμακρη γεωγραφικά -και όχι μόνο- σχέση τους με την εκπαιδευτική κοινότητα θα το επιτρέψει. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (αλλά και των ΠΕΚ, ΚΕΔΔΥ,ΠΛΗΝΕΤ, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών δράσεων) ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ, Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! Ακόμα κι αν κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ακόμη ότι οι Σχ. Σύμβουλοι πρέπει να τιμωρηθούν, διότι τους ανετέθη να φέρουν εις πέρας την Αυτο/Αξιολόγηση, υπάρχει αφ΄ενός, ένα πλήθος γονέων που -καλώς ή κακώς- επικροτεί τη σοβαρή αξιολόγηση και αφ΄ετέρου, ένα πλήθος εκπαιδευτικών που γνωρίζει ότι, αν τελικά η αξιολόγησή τους εφαρμοστεί, ο Σχολικός τους Σύμβουλος θα είναι ο ισχυρότερος βοηθός και ο πιστότερος κριτικός τους φίλος στην όλη διαδικασία.