• Σχόλιο του χρήστη 'Στρογγυλού Σεβαστή' | 26 Μαρτίου 2018, 21:55
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η όποια κατάργηση προφανώς γίνεται για λόγους οικονομικούς στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής. Είναι βέβαια πασιφανές ότι η χρησιμότητα κάθε θεσμικού οργάνου κρίνεται στην πράξη. Η πράξη αυτή έχει αποδείξει ότι παράγεται έργο από το φορέα των σχολικών συμβούλων, τουλάχιστον όσον αφορά στη δική μας περιφέρεια.(Πειραιάς). Το ίδιο ισχύει και για το ρόλο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Η ανασυγκρότηση των θεσμικών φορέων κρίνεται επιτακτική αν δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια μικρολογιστική πολιτική. Είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα στην πράξη, με μία εκπαίδευση που θα στερεί το δικαίωμα στην αναβάθμιση και στην ανάκαμψη που θα βασίζεται σε ανθρώπινους πόρους. Η ποσοτική λογική αντίκειται στο όραμα για αναδόμηση των φορέων εκείνων που θα μπορούσαν να δώσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας, δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και προωθώντας ένα συλλογικό πλαίσιο οργάνωσης.