• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτα Μακρή' | 26 Μαρτίου 2018, 23:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επιθυμώ οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας να παραμείνουν στις θέσεις τους καθώς αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες των εκπαιδευτικών, με ιδέες σύγχρονες, πρωτότυπες, επικοινωνιακές και προγράμματα άμεσα και βιωματικά με οφέλη σημαντικά τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο, κυρίως, για τους μαθητές μας και αυριανούς δραστήριους και ενεργούς πολίτες της χώρας μας και του κόσμου που τόσο έντονα ταλαιπωρείται στις μέρες μας.