• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Πετροπούλου' | 27 Μαρτίου 2018, 11:06

    Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι μια δομή, ένας θεσμός επιτυχημένος που έχει προσφέρει ουσιαστικά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί (όπως προωθείται από το νέο νομοσχέδιο) αλλά θα έπρεπε να ενισχυθεί και να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υποστηρίζουν τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και δίνουν λύσεις στους εκπαιδευτικούς (πληροφορικούς και μη, απλές συμβουλές ή πιο "εξειδικευμένες"). Με την κατάργησή τους ουσιαστικά καταργείται η τεχνική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η σωστή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από την καλή και σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της, είτε για την διεκπεραίωση του διοικητικού έργου του σχολείου, είτε του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών. Μετά την κατάργησή τους ποιος θα συντηρεί και θα επισκευάζει/αναβαθμίζει τους "απαρχαιωμένους" υπολογιστές & εκτυπωτές; ποιος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του δικτύου και του internet; ποιος θα εγκαθιστά το εγκεκριμένο λογισμικό και τα προγράμματα στους υπολογιστές κάθε σχολείου; ποιος θα δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων για πάσης φύσεως θέματα, ακόμα και για αγορά κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού;