Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 • 28 Μαρτίου 2018, 11:06 | Κώστας Κ.

  Η δομή ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά να ενισχυθεί και να στελεχωθεί με προσωπικό.
  Η κατάργηση τους αφήνει τα σχολεία χωρίς τεχνική υποστήριξη. Θα ήταν χρησιμότερη η αναβάθμιση του ρόλου και η στελέχωση με προσωπικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ παρά η κατάργηση τους.
  Με την κατάργηση τους βάζεις άλλο ένα τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

 • 28 Μαρτίου 2018, 11:38 | ΑΡΕΤΗ

  θεωρώ μεγάλο λάθος να καταργηθούν τα ΚΕ.ΠΛΗ ΝΕ.Τ καθώς είναι ο μόνος θεσμός που μας βοηθά συνεχώς στην αντιμετώπιση προβλημάτων και μας παρέχει συνεχή στήριξη και επιμόρφωση ώστε να αποφεύγονται οι ιδιώτες για συντήρηση και επισκευή .Προτείνω την στήριξη από την πολιτεία αλλά και την ποιοτική τους αναβάθμιση.

 • 27 Μαρτίου 2018, 21:19 | Άλκης Ρωμανός

  Μετά τη κατάργηση του 3ωρου του ΣΕΠΕΗΥ,τα σχολεία βασίζονται στους πληροφορικούς για συντήρηση των απαρχαιωμένων υπολογιστών, οι οποίοι στα κενά τους και αν μπορούν προσπαθούν να επισκευάσουν υπολογιστές, τεχνικές υποδομές (δίκτυο κτλ) με καμία βοήθεια και καμία χρηματοδότηση. Τα κεπληνετ θα πρέπει να στελεχωθούν με όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν 3-4 άτομα υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρων νομών. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 άτομο ανα 3 σχολικές μονάδες.

 • 27 Μαρτίου 2018, 21:54 | Μαρία Βαγιωνάκη

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθούν, αλλά να στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό, να ενσωματωθούν στις νέες δομές και να χρηματοδοτηθούν καθώς όλα αυτά τα χρόνια ήταν η μόνη βοήθεια για την τεχνική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων και των δικτύων καθώς και για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Ιδίως στην κατάσταση που έχουν περιέλθει τα σχολικά εργαστήρια αν θέλουμε να λέμε ότι διδάσκουμε πληροφορική, θα πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι το κράτος θα πρέπει να επενδύει σε υλικό και σε προσωπικό συντήρησης αλλιώς να τα κλείσει.

 • 27 Μαρτίου 2018, 17:44 | Σπύρος Δρόσος

  Ως υπεύθυνος νέων τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο που διδάσκω, έχω πολλές φορές βοηθηθεί από την υπάρχουσα δομή τεχνικής υποστήριξης (Κε.Πλη.Νε.Τ.), με πολύ καλά αποτελέσματα. Κακά τα ψέματα, τη σημερινή εποχή, η οποιαδήποτε βλάβη π.χ. στη σύνδεση μιας σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο παραλύει όχι μόνο το διοικητικό αλλά, σε κάποιο σημαντικό βαθμό, και το διδακτικό έργο της.
  Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι δομές Κε.Πλη.Νε.Τ., αντί ν’ αντικατασταθούν από ένα και μόνο πρόσωπο σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης(!), εκτός αν αυτό το πρόσωπο είναι …άτρωτο (δηλαδή δεν αρρωσταίνει ποτέ -ένας ίσον κανένας, λέει μια παροιμία) και μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε τρεις ή τέσσερις σχολικές μονάδες που μπορεί ν’ αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε μια Διεύθυνση.
  Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα τεχνικός για κάθε ομάδα τεσσάρων ή πέντε όμορων σχολείων. Αφού, όμως, το ιδανικό κρίνεται πολυτέλεια για μια παιδεία που -υποτίθεται- θέλει να εμπνεύσει ιδανικά στους μαθητές, τουλάχιστον ας ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές αντί να υποβαθμιστούν.

 • 27 Μαρτίου 2018, 17:32 | Αθανασίου Ειρήνη

  Οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα έπρεπε να είναι δύο και για πλήθος σχολικών μονάδων, τέτοιο που να εξασφαλίζει την δυνατότητα να είναι σε θέση να προσφέρουν το έργο τους, και όχι να κατακερματίζονται σε τεράστιες περιοχές καθιστώντας τους τελικά αναποτελεσματικούς. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θέλουμε δομές οι οποίες είναι δημιουργικές, αποτελεσματικές και εξυπηρετούν πράγματι τις ανάγκες οι οποίες τις δημιούργησαν.

 • 27 Μαρτίου 2018, 15:57 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ Επιμορφώνουν ,συντηρούν και διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία σχολικών δομών πληροφορικής.
  ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΕΜΜΕΣΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

 • 27 Μαρτίου 2018, 15:44 | Έλενα Νταφούλη

  Ο θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό. Όχι στην κατάργηση τους.

 • 27 Μαρτίου 2018, 13:56 | Κωνσταντίνος

  Η τεχνική υποστήριξη από τους ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη για κάθε σχολείο. Η μείωση του αριθμού των τεχνικών θα δημιουργήσει πολλά πρόβλημα στα σχολεία προκειμένου να επιλύσουν τα τεχνικά τους προβλήματα και να υποστηρίξουν τα εργαστήρια πληροφορικής . Ένας παραπάνω λόγος είναι και το ότι οι υπεύθυνοι καθηγητές που είχαν ένα τρίωρο
  στη διάθεσή τους να ασχολούνται και με τα προβλήματα του εργαστηρίου δεν υπάρχουν πλέον, είναι λοιπόν αδιανόητο να μην υπάρχουν και οι τεχνικοί ΚΕΠΛΗΝΕΤ που τόσα
  προβλήματα με γνώση και υπευθυνότητα μας λύνανε.

 • 27 Μαρτίου 2018, 12:36 | Κυριακή Γούση

  Θεωρώ ότι η δομή του ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν πρέπει να κατργηθεί, αντιθέτως να ενισχυθεί με επιπλέον εξειδεικευμένο προσωπικό. Έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δέχονται άμεσα βοήθεια και να διεκπαιρεώνουν το έργο τους σύντομα, χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο.Νοιώθω πραγματικά αγχωμένη για το τι θα συμβεί σε μένα και σε άλλους συναδέλφους, αν κατργηθεί η συγκεκριμένη δομή.Δεν μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τόσο καλά τη χρήση των Ν.Τ. και την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν. Όλοι μας χρειαζόμαστε εξειδικευμένη υποστήριξη.

 • 27 Μαρτίου 2018, 11:41 | Μιχάλης Σβυρινάκης

  Τα περισσότερα εργαστήρια στα σχολεία είναι απαρχαιωμένα με πολλαπλά προβλήματα και χωρίς την οικονομική δυνατότητα αντικατάστασης τους. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ βοηθάνε έστω σε μικρό βαθμό λόγω της ελλιπής στελέχωσης τους. Το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να αλλάξει και αντί να τα καταργεί θα έπρεπε να τα ενισχύει με ανθρώπινο δυναμικό (που σε όλες τις διευθύνσεις λόγω της αύξησης ωραρίου και της μείωσης ωρών και τμημάτων υπάρχει), επιπλέον πόρους και χρηματοδότηση. Δυστυχώς η πραγματικότητα της καθημερινότητας στα σχολεία δεν αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία του υπουργείου και τη συγκεκριμένη κοντόφθαλμη απόφαση θα τη βρούν μπροστά τους.

 • 27 Μαρτίου 2018, 11:19 | ΑΝΘΟΥΛΑ Π.

  Το Κε.Πλη.Νε.Τ. βοηθάει καθημερινά την εκπαιδευτική κοινότητα λύνοντας τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν. Τα εργαστήρια πληροφορικής κυρίως στα δημοτικά σχολεία δεν είναι σε καλή κατάσταση, με παλιούς και λίγους υπολογιστές, η βοήθεια του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ σε για την βελτίωση και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων σε υλικό και λογισμικό είναι σημαντική.

 • 27 Μαρτίου 2018, 11:39 | 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνκού

  Το σχολείο μας έχει εξυπηρετηθεί πολλές φορές και σημαντικά από τους ΠΛΗΝΕΤ (αναβάθμιση εργαστηρίου, επισκευή υπολογιστών γραμματείας, εκτενής καλωδίωση για σύνδεση υπολογιστών κλπ), πράγματα που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διαφορετικά λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

 • 27 Μαρτίου 2018, 11:17 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης εδώ και χρόνια με πολλαπλούς τρόπους και σε όλες τις βαθμίδες. Τελευταία, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ έχουν επωμιστεί και το ρόλο της τηλεφωνικής υποστήριξης που παρεχόταν στο παρελθόν από το ΠΣΔ.
  Ειδικά στην Α-βάθμια που το ωράριο των ΠΕ19-20 είναι 21-24 ώρες σε μονόωρο μάθημα
  α)οι συνάδελφοι υπηρετούν σε 2-4 σχολεία ο καθένας και
  β) σε πολλά σχολεία, υπηρετούν 2 ή 3 εκπαδευτικοί, κυριολεκτικά «περαστικοί» από τα αντίστοιχα εργαστήρια.
  Ουσιαστικά δηλαδή, ακόμα και ο υπεύθυνος των εργαστηρίων (που μπορεί ο ίδιος να είναι υπεύθυνος 2 εργαστηρίων) έχει χρόνο μόνο για συνήθεις διαδικασίες συντήρησης και επ ουδενί για αντιμετώπιση προβλημάτων, βλαβών, δυσλειτουργιών.
  Χωρίς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ η βαθμιαία καταστροφή των εργαστηρίων στην Α-βάθμια είναι μονόδρομος, εκτός και αν οι σχολικές μονάδες πληρώσουν σημαντικά ποσά για συμβόλαια συντήρησης και αδιάλειπτης λειτουργίας σε ιδιώτες.
  Η νέα δομή που προτείνεται έχει ήδη στελεχωθεί με προϊσταμένους διοικητικούς μη-πληροφορικούς και μπορεί να καλύψει ουσιαστικά μόνο τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των Δ/νσεων. Δεν έχει και δεν μπορεί να έχει, σε αυτή τη μορφή, καμία σχέση με τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 • 27 Μαρτίου 2018, 11:50 | Μαρία Πετροπούλου

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι μια δομή, ένας θεσμός επιτυχημένος που έχει προσφέρει ουσιαστικά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί (όπως προωθείται από το νέο νομοσχέδιο) αλλά θα έπρεπε να ενισχυθεί και να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υποστηρίζουν τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και δίνουν λύσεις στους εκπαιδευτικούς (πληροφορικούς και μη, απλές συμβουλές ή πιο «εξειδικευμένες»). Με την κατάργησή τους ουσιαστικά καταργείται η τεχνική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η σωστή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από την καλή και σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της, είτε για την διεκπεραίωση του διοικητικού έργου του σχολείου, είτε του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών. Μετά την κατάργησή τους ποιος θα συντηρεί και θα επισκευάζει/αναβαθμίζει τους «απαρχαιωμένους» υπολογιστές & εκτυπωτές; ποιος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του δικτύου και του internet; ποιος θα εγκαθιστά το εγκεκριμένο λογισμικό και τα προγράμματα στους υπολογιστές κάθε σχολείου; ποιος θα δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων για πάσης φύσεως θέματα, ακόμα και για αγορά κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού;

 • 27 Μαρτίου 2018, 10:30 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η δομή ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να ενισχυθεί.Χάρη στους συναδέλφους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ λειτουργούμε στοιχειωδώς.Στο σχολείο που πηγαίνω το εργαστήριο λειτουργεί από το 2003 .Ο εξοπλισμός και σε λογισμικό και σε υλικό είναι ξεπερασμένος.Με τη βοήθεια των ΚΕΠΛΗΝΕΤ μπορω στοιχειωδώς με πολλά προβλήματα να κάνω τη δουλειά μου.Η υποστήριξή τους και σε επισκευή υλικού και σε βοήθεια με το λογισμικό είναι πλέον απαραίτητη.

 • 27 Μαρτίου 2018, 10:44 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Επιχειρείται για ακόμη μια φορά μία κοντόφθαλμη και άγαρμπη “περικοπή” στις δαπάνες του δημοσίου, ταυτόχρονα με το βόλεμα -συν το επίδομα- ενός ανευθυνοϋπεύθυνου καρεκλοκένταυρου.

  Αν αφήσουμε κατά μέρος το πολλαπλό ρόλο και συνεισφορά των ΚΕΠΛΗΝΕΤ – τα οποίο βέβαια θα έπρεπε να είναι και τα κύρια σημεία αναφοράς της παρούσας παρέμβασης σε ένα άλλο κράτος,
  θα σας παρακαλούσα να διερευνήσετε λίγο βαθύτερα τις πραγματικές οικονομικές διαστάσεις που συνεπάγεται η κίνηση αυτή για το δημόσιο. Αναλογιστείτε το πραγματικό οικονομικό κόστος.

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:09 | Νικόλαος Ψαθάς

  Είναι μέγιστο λάθος να καταργηθούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
  Προσωπικά έχω παρακολουθήσει 2 σεμινάρια από:http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/ και 1 σεμινάριο από:http://seminars.etwinning.gr/
  Και από τα 3 σεμινάρια έμαθα πολλά τα οποία τα χρησιμοποίησα στην τάξη. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν και για μένα αλλά και για την πολιτεία.
  Δηλαδή επιμόρφωση εκπαιδευτικών χωρίς χρήματα.