• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ' | 27 Μαρτίου 2018, 11:17
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης εδώ και χρόνια με πολλαπλούς τρόπους και σε όλες τις βαθμίδες. Τελευταία, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ έχουν επωμιστεί και το ρόλο της τηλεφωνικής υποστήριξης που παρεχόταν στο παρελθόν από το ΠΣΔ. Ειδικά στην Α-βάθμια που το ωράριο των ΠΕ19-20 είναι 21-24 ώρες σε μονόωρο μάθημα α)οι συνάδελφοι υπηρετούν σε 2-4 σχολεία ο καθένας και β) σε πολλά σχολεία, υπηρετούν 2 ή 3 εκπαδευτικοί, κυριολεκτικά "περαστικοί" από τα αντίστοιχα εργαστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, ακόμα και ο υπεύθυνος των εργαστηρίων (που μπορεί ο ίδιος να είναι υπεύθυνος 2 εργαστηρίων) έχει χρόνο μόνο για συνήθεις διαδικασίες συντήρησης και επ ουδενί για αντιμετώπιση προβλημάτων, βλαβών, δυσλειτουργιών. Χωρίς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ η βαθμιαία καταστροφή των εργαστηρίων στην Α-βάθμια είναι μονόδρομος, εκτός και αν οι σχολικές μονάδες πληρώσουν σημαντικά ποσά για συμβόλαια συντήρησης και αδιάλειπτης λειτουργίας σε ιδιώτες. Η νέα δομή που προτείνεται έχει ήδη στελεχωθεί με προϊσταμένους διοικητικούς μη-πληροφορικούς και μπορεί να καλύψει ουσιαστικά μόνο τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των Δ/νσεων. Δεν έχει και δεν μπορεί να έχει, σε αυτή τη μορφή, καμία σχέση με τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.