• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Δρόσος' | 27 Μαρτίου 2018, 17:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ως υπεύθυνος νέων τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο που διδάσκω, έχω πολλές φορές βοηθηθεί από την υπάρχουσα δομή τεχνικής υποστήριξης (Κε.Πλη.Νε.Τ.), με πολύ καλά αποτελέσματα. Κακά τα ψέματα, τη σημερινή εποχή, η οποιαδήποτε βλάβη π.χ. στη σύνδεση μιας σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο παραλύει όχι μόνο το διοικητικό αλλά, σε κάποιο σημαντικό βαθμό, και το διδακτικό έργο της. Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι δομές Κε.Πλη.Νε.Τ., αντί ν' αντικατασταθούν από ένα και μόνο πρόσωπο σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης(!), εκτός αν αυτό το πρόσωπο είναι ...άτρωτο (δηλαδή δεν αρρωσταίνει ποτέ -ένας ίσον κανένας, λέει μια παροιμία) και μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε τρεις ή τέσσερις σχολικές μονάδες που μπορεί ν' αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε μια Διεύθυνση. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα τεχνικός για κάθε ομάδα τεσσάρων ή πέντε όμορων σχολείων. Αφού, όμως, το ιδανικό κρίνεται πολυτέλεια για μια παιδεία που -υποτίθεται- θέλει να εμπνεύσει ιδανικά στους μαθητές, τουλάχιστον ας ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές αντί να υποβαθμιστούν.