• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Χήτα' | 8 Μαΐου 2018, 20:58
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το υπό κατάργηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέρχεται από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, το οποίο μετατράπηκε στα πλαίσια το σχεδίου ΑΘΗΝΑ σε κατεύθυνση με τίτλο “Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία”. Τα αντικείμενα που θεράπευε εξ αρχής αυτό το τμήμα ήταν κυρίως «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες» και «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», συγγενή δηλαδή αντικείμενα σπουδών. Κατά αυτήν την έννοια πρόκειται για μετεξέλιξη και όχι για νεο-σύσταση. Εν έτη 2018 δεν είναι δυνατόν να οπισθοδρομούμε όταν σε άλλες χώρες η διεπιστημονικότητα σε προγράμματα σπουδών υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Τμήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας λειτουργούν πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουν να ιδρύονται συνεχώς σε πολλές χώρες του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις επίκαιρες πάντα ανάγκες της εποχής. Παραθέτω ενδεικτικά μερικά links προπτυχιακών κύκλων σπουδών διαπολιτισμικής επικοινωνίας πανεπιστημίων του εξωτερικού, πριν όμως αναφέρω, ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία στο εξωτερικό αποτελεί σε διάφορους κύκλους σπουδών υποχρεωτική κατεύθυνση: 1. Universität Wien: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://spl.univie.ac.at/index.php?id=5266 2. Κarl-Franzens-Universität Graz: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://studien.uni-graz.at/de/ordentliche-studien/studium-transkulturelle-kommunikation/transkulturelle-kommunikation-bachelor/ 3. University of Milan: Language Mediation and Intercultural Communication, http://www.unimi.it/ENG/university/59419.htm 4. University of Warwick: BA Language, Culture & Communication, https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/ba/lcc/ 4. Edinburgh Napier University: Languages and Intercultural Communication, https://www.napier.ac.uk/courses/ba-hons-languages-and-intercultural-communication-undergraduate-fulltime 5. Martin-Luther Universität –Halle –Wittenberg: Berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext (BLIK), https://studienangebot.uni-halle.de/berufsorientierte-linguistik-im-interkulturellen-kontext-blik-bachelor-90 6. University of North Carolina at Charlotte, Department of Languages and Culture Studies, https://languages.uncc.edu/node/3 7. Universitat Passau: BA International Cultural and Business Studies, http://www.uni-passau.de/en/ba-icbs/ 8. Moscow State Linguistic University : Theory and Practice of Intercultural Communication, https://www.linguanet.ru/en/studies/programmes-courses/bachelors/linguistics-45-03-02-theory-and-practice-of-intercultural-communication/ 9. University of East Anglia BA Intercultural: Communication with Business Management, https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/ba-intercultural-communication-with-business-management 10.Universität Marburg: BSc Intercultural Business Studies, https://www.uni-marburg.de/en/studying/degree-programs/social-sciences/interbusbs 11. Universität Wien: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://spl.univie.ac.at/index.php?id=5266 12. TU Chemnitz: B.A. Interkulturelle Kommunikation, https://www.tu-chemnitz.de/phil/studium/studiengaenge/ba_interkultkommunikation.html 13. Universität der Künste Berlin: Communication in Social and Economic Contexts https://www.udk-berlin.de/en/courses/communication-in-social-and-economic-contexts/