• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΟΣ' | 5 Ιουνίου 2018, 21:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά το Καλοκαίρι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.