• Σχόλιο του χρήστη 'Διδάσκοντες Τεχνολογίας Ηχου ΤΗΜΟ' | 9 Ιουνίου 2018, 17:54

    Εδώ και χρόνια, η κατεύθυνση Τεχνολογίας Ήχου του ΤΗΜΟ στο Ληξούρι λειτουργεί σε πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους και με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Ως διδάσκοντες στην κατεύθυνση προτείνουμε: α) την αλλαγή του τίτλου του υπό ίδρυση τμήματος «Εθνομουσικολογίας» σε «Εθνομουσικολογίας και Ηχητικού Πολιτισμού». Πιστεύουμε ότι ο τίτλος αυτός διευρύνει τους ορίζοντες έρευνας του τμήματος, λειτουργεί αρμονικά με το πεδίο της επιστήμης της Εθνομουσικολογίας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει δυνατότητες πλήρους εκμετάλλευσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού. β) την ίδρυση στο Ληξούρι, διετούς προγράμματος σπουδών με αντικείμενο την Ηχοληψία – Μουσική Τεχνολογία.