Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών,
β) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.
2. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1η-10-2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα αυτά η ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται έως και την 31η-1-2019. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
5. Στο Τμήμα Τουρισμού συστήνονται από την ίδρυσή του οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 18 Ιουνίου 2018, 08:56 | ΤΖΠ

  Για την ενίσχυση της Σχολής Περιβάλλοντος, καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στη Ζάκυνθο, προτείνεται η πρόβλεψη δημιουργίας:

  Τμήματος «Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,

  σε πλήρη αντιστοιχία με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
  «Η ίδρυση των Τμημάτων της παρούσας αρχίζει το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.»

 • 18 Ιουνίου 2018, 03:06 | Μυρτω

  Το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ.Καθως και να μπορουν να επιλεξουν οι ηδη υπάρχοντες φοιτητές το νεο προγραμμα σπουδών .Τελος ζηταμε να ακολουθηθεί το τετραετές πρόγραμμα φοιτησης οπως στο Πανεπιστήμιο της Δυτική Αττική.

 • 18 Ιουνίου 2018, 02:51 | Δημήτρης Κολυδάς

  Ως μέλος του ΔΣ του τμήματος τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων(ΤΗΜΟ) θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη δυσαρέσκεια μου, η οποία έχει συλλογικό χαρακτήρα, για την πορεία που φαίνεται να έχει το τμήμα μας. Είναι ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο το μέλλον των κάθε τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όμως για το ΤΗΜΟ ειναι διακριτή μόνο η λήξη του. όχι μόνο η λήξη του, αλλά και η δημιουργία του τμήματος εθνομουσικολογίας εις βάρος του, πατώντας πάνω στις πλάτες του.
  Δεν είμαι αντίθετος στην δημιουργία του τμήματος αυτου, είμαι αντίθετος, όπως και οι φοιτητές του τμήματος μας, στην οριστική διαγραφή του ΤΗΜΟ. Διότι θα χαθεί ένας μοναδικός τομεας, ο τομέας κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ο οποίος ειναι μοναδικός στα Βαλκάνια, όπως επίσης και ο τομέας της τεχνολογίας ήχου που αναμφίβολα βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο από άποψη εξοπλισμού και προσωπικού. Με ποιο δικαίωμα μπορεί ένα τέτοιο τμήμα υψηλού βεληνεκούς να διαγραφεί από τον ακαδημαϊκό χάρτη; Εκφράζουμε λοιπον τα εξής αιτήματα μπροστά στην αδικία που μας περιτριγυρίζει:
  -Να μην κλείσει το τμήμα, αλλά να μπει στην ίδια πορεία αναβάθμισης όπως και τα υπόλοιπα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  -Να μην αλλάξουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα
  -Να παραμείνουν ενεργοί οι κλάδοι μας, δηλαδή να μην αλλάξουν αλλά ούτε και να χαθούν οι ειδικότητες του τμήματος μας
  -Τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός να παραμείνουν στο ΤΗΜΟ
  -Να μην μετατεθούν οι καθηγητές μας σε άλλα τμήματα, αλλά και να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους
  -Να γίνουν οι 4 μονιμοποιήσεις που ζητάμε από το 2009.
  Το τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων μπορεί να συνυπάρξει με το τμήμα της εθνομουσικολογίας και είμαστε ανοιχτοί στο να βρεθεί μια μέση λύση χωρίς όμως να χάσουμε όσα έχουμε αποκτήσει και φυσικά να παραμείνουν ενεργές οι ειδικότητες μας.

 • 18 Ιουνίου 2018, 02:18 | Ηλέκτρα

  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ!
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!
  Είμαστε φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Τ.Η.Μ.Ο.), που ανήκει στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι Κεφαλονιάς. Θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τους προβληματισμούς καθώς και τα αιτήματά μας, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το Τ.Η.Μ.Ο.
  Στο νομοσχέδιο αυτό, υπάρχουν τα μελλοντικά σχέδια για τις σχολές στα Ιόνια νησιά, όπου θα αναβαθμιστούν τα Τ.Ε.Ι., θα δημιουργηθούν νέα τμήματα καθώς και ένα ερευνητικό κέντρο. Για όλα τα τμήματα υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο ανανέωσης και αναδιάρθρωσης, για το τμήμα μας όμως, υπάρχει μόνο η ημερομηνία λήξης του!
  Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, θα ιδρυθεί το τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εντάσσεται στη σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών και θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με τη δημιουργία του νέου αυτού τμήματος, δηλώνουμε όμως κάθετα την αντίρρησή μας ως προς την κατάργηση του Τ.Η.Μ.Ο.
  Το Τμήμα αυτό (Τ.Η.Μ.Ο.), διαθέτει την ειδικότητα της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων, η οποία το καθιστά μοναδικό στα Βαλκάνια, καθώς και την ειδικότητα της τεχνολογίας ήχου, όπου είναι μία από τις πιο εξελιγμένες της χώρας. Επίσης τα εργαστήρια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος, είναι άρτια εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται για τη σωστή διεξαγωγή των μαθημάτων. Να τονιστεί επίσης, ότι σε όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις που πέρασε το τμήμα, είχε πολύ καλές βαθμολογίες.
  Εμείς ως Σύλλογος Φοιτητών του Τ.Η.Μ.Ο, αιτούμαστε:
  Να μην κλείσει το τμήμα, αλλά να μπει στην ίδια πορεία αναβάθμισης όπως και τα υπόλοιπα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
  Να μην αλλάξουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
  Να παραμείνουν ενεργοί οι κλάδοι μας, δηλαδή να μην αλλάξουν ούτε και να χαθούν οι ειδικότητές του τμήματος.
  Τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός να παραμείνουν στο Τ.Η.Μ.Ο.
  Να μην μετατεθούν οι καθηγητές μας σε άλλα τμήματα, αλλά και να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους
  και να γίνουν οι τέσσερις μονιμοποιήσεις που ζητάμε από το 2009.
  Δεν είμαστε εναντίον των συγχωνεύσεων, ζητάμε όμως τη δίκαιη αντιμετώπιση καθώς και την ισάξια αναβάθμιση του τμήματος. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων μπορεί να συνυπάρξει με το τμήμα Εθνομουσικολογίας και είμαστε ανοικτοί στο να βρεθεί μία μέση λύση, χωρίς όμως να χάσουμε όσα έχουμε αποκτήσει και φυσικά να παραμείνουν ενεργές οι ειδικότητές μας.

 • 18 Ιουνίου 2018, 00:07 | ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  Στο άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ για το νέο Τμήμα Τουρισμού προκειμένου το εν λόγω Τμήμα να αυτοδιοικηθεί άμεσα. Δεδομένου ότι στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπηρετεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών ΔΕΠ για να είναι αυτοδιοίκητα, προτείνεται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη σύστασης των απαιτούμενων θέσεων μελών ΔΕΠ σε όλα τα μη αυτοδιοικούμενα Τμήματα, έτσι ώστε όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου να έχουν άμεσα κατ΄ ελάχιστο οκτώ μέλη ΔΕΠ.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:57 | TTA

  Αναλυτική επιχειρηματολογία επί των προτεινόμενων αλλαγών έχουμε καταθέσει στη ΔΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
  Παραθέτουμε επιγραμματικά τις κατά την άποψή μας απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν:

  1) Αλλαγή στον Τίτλο και την διάρκεια φοίτησης:
  Σχέδιο νόμου: «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής», 5ετούς φοίτησης

  Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών και προσωπικού, την δημιουργία Τμήματος με πρόγραμμα σπουδών κοινών, διεθνών προδιαγραφών, Τμήματος με διασφαλισμένα τα εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους του, προτείνουμε ως τίτλο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» (“Food Science & Technology”), 4ετούς φοίτησης (στο πρότυπο του αντίστοιχου νεοϊδρυθέντος Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).
  Η τυχόν καθιέρωση προγράμματος σπουδών 5ετούς διάρκειας φοίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικά μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και υλικοτεχνικών υποδομών που δεν διαθέτει σήμερα το Τμήμα. Αν η διάρκεια σπουδών του Τμήματος οριστεί ως 5ετής, θα πρέπει να συνδυάζεται με σημαντικότατη ενίσχυση του Τμήματος με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, όπως αναφέρεται στην μεθεπόμενη παράγραφο, και πρόβλεψη για αξιοσημείωτη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του Τμήματος.
  Η παραμονή της λέξης «Διατροφή» στον κατά το σχέδιο νόμου προτεινόμενο τίτλο του Τμήματος, έχει αξία μόνο εφόσον συνοδεύεται από την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων Διατροφολόγου (επιπλέον του Επιστήμονα &Τεχνολόγου Τροφίμων).
  2) Ενίσχυση Τμήματος με νέες θέσεις
  Να προβλεφθεί ή/και να αναγράφεται στο σχέδιο νόμου πως όλα τα 4ετή Τμήματα (του πρώην ΤΕΙ) θα ενισχυθούν άμεσα με νέα μέλη ΔΕΠ, ώστε να φτάσουν κατ’ ελάχιστο τα 12-13. Εάν δεν αλλάξει το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου 5ετούς διάρκειας φοίτησης πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, να προβλεφθεί άμεση ενίσχυση με νέες θέσεις προκειμένου να φτάσουμε κατ’ ελάχιστο τα 17-18 ΔΕΠ.
  3) Φοιτητές:
  Να υπάρχει η επιλογή της απευθείας εισαγωγής τους στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙ (στα πρότυπα του ΠΔΑ)
  4) Αλλαγή στον Τίτλο Σχολής:
  Σχέδιο νόμου: «Σχολή Περιβάλλοντος»
  Προτείνουμε: Τίτλο που να «συμπεριλαμβάνει-καλύπτει» και το Τμήμα μας ή κάτι ακόμα πιο γενικό. π.χ. «Σχολή Περιβάλλοντος και Τροφίμων» ή «Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών»
  5) Έδρα Σχολής στην Κεφαλονιά

  Με εκτίμηση

  Κοψαχείλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Γιώτης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής «Βιολογικής Φυτοπροστασίας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Μουστάκας Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Γεωργικής Χημείας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Ηρειώτου Ευφημία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Μικροβιολογίας με έμφαση στη βιοδραστικές ουσίες μυκήτων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:48 | ΝΚ

  Αναλυτική επιχειρηματολογία επί των προτεινόμενων αλλαγών έχουμε καταθέσει στη ΔΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
  Παραθέτουμε επιγραμματικά τις κατά την άποψή μας απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν:

  1) Αλλαγή στον Τίτλο και την διάρκεια φοίτησης:
  Σχέδιο νόμου: «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής», 5ετούς φοίτησης

  Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών και προσωπικού, την δημιουργία Τμήματος με πρόγραμμα σπουδών κοινών, διεθνών προδιαγραφών, Τμήματος με διασφαλισμένα τα εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους του, προτείνουμε ως τίτλο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» (“Food Science & Technology”), 4ετούς φοίτησης (στο πρότυπο του αντίστοιχου νεοϊδρυθέντος Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).
  Η τυχόν καθιέρωση προγράμματος σπουδών 5ετούς διάρκειας φοίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικά μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και υλικοτεχνικών υποδομών που δεν διαθέτει σήμερα το Τμήμα. Αν η διάρκεια σπουδών του Τμήματος οριστεί ως 5ετής, θα πρέπει να συνδυάζεται με σημαντικότατη ενίσχυση του Τμήματος με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, όπως αναφέρεται στην μεθεπόμενη παράγραφο, και πρόβλεψη για αξιοσημείωτη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του Τμήματος.
  Η παραμονή της λέξης «Διατροφή» στον κατά το σχέδιο νόμου προτεινόμενο τίτλο του Τμήματος, έχει αξία μόνο εφόσον συνοδεύεται από την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων Διατροφολόγου (επιπλέον του Επιστήμονα &Τεχνολόγου Τροφίμων).
  2) Ενίσχυση Τμήματος με νέες θέσεις
  Να προβλεφθεί ή/και να αναγράφεται στο σχέδιο νόμου πως όλα τα 4ετή Τμήματα (του πρώην ΤΕΙ) θα ενισχυθούν άμεσα με νέα μέλη ΔΕΠ, ώστε να φτάσουν κατ’ ελάχιστο τα 12-13. Εάν δεν αλλάξει το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου 5ετούς διάρκειας φοίτησης πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, να προβλεφθεί άμεση ενίσχυση με νέες θέσεις προκειμένου να φτάσουμε κατ’ ελάχιστο τα 17-18 ΔΕΠ.
  3) Φοιτητές:
  Να υπάρχει η επιλογή της απευθείας εισαγωγής τους στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙ (στα πρότυπα του ΠΔΑ)
  4) Αλλαγή στον Τίτλο Σχολής:
  Σχέδιο νόμου: «Σχολή Περιβάλλοντος»
  Προτείνουμε: Τίτλο που να «συμπεριλαμβάνει-καλύπτει» και το Τμήμα μας ή κάτι ακόμα πιο γενικό. π.χ. «Σχολή Περιβάλλοντος και Τροφίμων» ή «Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών»
  5) Έδρα Σχολής στην Κεφαλονιά

  Με εκτίμηση

  Κοψαχείλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Γιώτης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής «Βιολογικής Φυτοπροστασίας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Μουστάκας Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Γεωργικής Χημείας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
  Ηρειώτου Ευφημία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Μικροβιολογίας με έμφαση στη βιοδραστικές ουσίες μυκήτων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:15 | ΤΖΠ

  Για την ενίσχυση της Σχολής Περιβάλλοντος, καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στη Ζάκυνθο, προτείνεται η πρόβλεψη δημιουργίας:
  Τμήματος «Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
  σε πλήρη αντιστοιχία με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
  «Η ίδρυση των Τμημάτων της παρούσας αρχίζει το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.»

 • 17 Ιουνίου 2018, 21:34 | Πασχάλης Κολέντσης – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΤΗΜΟ

  Η κατάργηση του τμήματος «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» θα πρέπει να επανεξεταστεί.

  Απο το τμήμα έχουν βγεί απόφοιτοι που έχουν εργαστεί και θριαμβεύσει στους τομείς της εκπαίδευσης όπως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μουσικά Λύκεια) και εκπαίδευση ενηλίκων (ΤΕΙ, ΙΕΚ) καθώς και στην ελεύθερη αγορά όπως συναυλίες μεγάλου μεγέθους (Μεγαρο Μουσικής, Ηρώδειο, Rockwave), studio και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

  Επίσης, πολλοί απόφοιτοι του τμήματος έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο γνώσεων τους με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές διατριβές.

  Τόσο η εκπαίδευση όσο και η αγορά εργασίας έχει ανάγκη απο επιστημονικά καταρτισμένους αποφοίτους, όπως εκείνοι του ΤΗΜΟ. Το τμήμα και οι διδάσκοντες του παρέχουν όλα τα εφόδια για την αναβάθμιση του ηχητικού πολιτισμού στην χώρα μας.

  Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ οτι δεν θα πρέπει να κλείσει αλλά αντίθετα να ενισχυθεί με πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα.

 • 17 Ιουνίου 2018, 21:24 | Κατερίνα Καμπάση

  Για λόγους οικονομίας κλίμακας, η επένδυση που έχει γίνει στη Ζάκυνθο σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού δεν θα έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτη. 5000τμ σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα τουλάχιστον δύο τμήματα. Το τμήμα Περιβάλλοντος που παραμένει στη Ζάκυνθο καθώς και ένα νέο σχετικό με τον πολιτισμό. Ένα τέτοιο τμήμα θα μπορούσε να είναι «Διαχείριση και Διατήρηση Πολιτισμικών Αγαθών» ή «Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες».
  Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 2 μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» που δεν υπάρχει στο νέο σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνογνωσία άλλων 4 μελών ΔΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος που δίδασκαν και μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκουν και στο νέο τμήμα, τον υπάρχοντα σύγχρονο εξοπλισμό εκατομμυρίων, τις εγκαταστάσεις καθώς και την υπάρχουσα αποκτηθείσα εμπειρία.

 • 17 Ιουνίου 2018, 12:06 | Διονύσιος Κατερέλος

  Αναφορικά με την ίδρυση Τμήματος Εθνομουσικολογίας στη θέση του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ, αποτελεί θέμα προβληματισμού το αντικείμενο, η στελέχωση και η βιωσιμότητά του και παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  Α. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία του, την παροχή εκπαίδευσης στα ως άνω αντικείμενα (μοναδικά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα η Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων) και τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας. Θεωρούμε ότι το Τμήμα, ως έχει, υπηρετεί και μόνο την τεχνολογία γύρω από τον ήχο, τη μουσική και τα μουσικά όργανα. Υπό αυτή την έννοια έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους τομείς της μουσικής και του ήχου, αλλά και του θορύβου, της βελτίωσης της ακουστικής συμπεριφοράς χώρων και, ιδιαίτερα ερευνητικά, της μελέτης και αντιμετώπισης πάσης φύσεων κραδασμών (vibrations) και κυμάτων, όπως τα σεισμικά κύματα. Ο απόφοιτος του Τμήματος για παράδειγμα είναι εκείνος στον οποίο θα απευθυνθεί ο εκτελεστής ενός μουσικού οργάνου για να λύσει από πρακτικά έως βαθιά θεωρητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Διότι ο απόφοιτος του Τμήματος κατέχει όλη την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική γνώση για τη φυσική – μηχανική τεχνική λειτουργία του οργάνου, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες γνώσεις μουσικής, αλλά και των συνθηκών καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου. Αντίστοιχα ισχύουν και στα άλλα πεδία του Τμήματος.
  Β. Η Εθνομουσικολογία αποτελεί κλάδο της Μουσικολογίας, όπως αναφέρεται σε σχετικά κείμενα του ΑΠΘ (βλ. https://qa.auth.gr/el/class/1/600001902) του ΕΚΠΑ (http://www.music.uoa.gr/to-tmima/ergastiria/ergastirio-e8nomoysikologias-kai-politismikis-an8rwpologias.html) αλλά και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://dasta.ionio.gr/liaison/keimena/dikaiomata/dikaiomata_dms.pdf, σελ. 5). Ως αντικείμενο έχει τη μελέτη της μουσικής διαφόρων πολιτισμών, τόσο αυτής που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή, όσο και της σύγχρονης, της κλασσικής ή της λαϊκής. Σχετίζεται δε στενά, αν δεν αποτελεί ένα και το αυτό, με την έννοια της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Πρόκειται για ένα καθαρά ερευνητικό – θεωρητικό αντικείμενο, που συσχετίζει τη θεωρία με την εθνογραφία και το μουσικό πολιτισμό στη λογική της απάντησης σε ερωτήματα όπως για παράδειγμα το πώς μπορεί να παρασταθούν ή να παραχθούν γνωστικά/ερμηνευτικά αποτελέσματα, θεωρητικά συμπεράσματα και επιστημολογικές προσεγγίσεις της μουσικής οικείων και άλλων πολιτισμών. Επομένως, επιστημονικά η Εθνομουσικολογία είναι κλάδος της επιστήμης της Μουσικολογίας.
  Από τις παραπάνω δυο παρατηρήσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι, με το σ/Ν καταργείται ένα Τμήμα με σαφές γνωστικό αντικείμενο, σαφή επαγγελματικά δικαιώματα (όπως άλλωστε αναφέρεται και στο ως άνω κείμενου του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (σελ. 10), ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του (90%), οι οποίοι απόφοιτοι έχουν πολύ συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. Στη θέση του προς κατάργηση Τμήματος ιδρύεται ένα Τμήμα που ως αντικείμενο πρόκειται να θεραπεύσει ένα μέρος του αντικειμένου της Μουσικολογίας, το οποίο ήδη θεραπεύεται σε άλλα τέσσερα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, πέντε με την προσθήκη του νέου Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με όσα ζητήματα προκύπτουν σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
  Το κυριότερο στοιχείο που προβληματίζει αφορά τη στενότατη σχέση των αποφοίτων του νέου Τμήματος με αυτούς από το υφιστάμενο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με την αιτιολόγηση που παρατέθηκε στο πρόσφατο παρελθόν για το κλείσιμο του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων από το Ληξούρι και την απορρόφησή του, σε επίπεδο Ακαδημαϊκών πόρων, από τα Τμήματα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  Σε κάθε περίπτωση, όμως, θεωρούμε ότι το πεδίο της Εθνομουσικολογίας είναι ιδιαίτερα ευρύ, ώστε να μπορεί να αποτελέσει Τμήμα. Επ’ αυτού περισσότερο αρμόδιοι για να τοποθετηθούν θα ήταν η κοινότητα των Εθνομουσικολόγων της χώρας, την οποία τοποθέτησή τους θα επιθυμούσαμε να ζητήσουμε. Επιπλέον, οι εργασιακές και οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ίσως δεν επιτρέψουν τη βιωσιμότητα του νέου Τμήματος. Αν τελικά ιδρυθεί, το μέλλον θα δείξει.
  Οι υφιστάμενοι Ακαδημαϊκοί πόροι του προς κατάργηση Τμήματος, περιφερειακά και σε κάποιο βαθμό μπορούν να υποστηρίξουν το νέο Τμήμα. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων διαθέτει εξοπλισμό για έρευνες πεδίου, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση ήχου, πράγματα που απαιτούνται κατά την Εθνομουσικολογική έρευνα. Όμως διαθέτει πολύ επιπλέον εξοπλισμό. Παραδείγματος χάριν αναφέρεται ο εξοπλισμός για ακουστικές μελέτες χώρων ή ο μοναδικός στην Ελλάδα εξοπλισμός για την μελέτη των ακουστικών ιδιοτήτων υλικών και δομών. Επίσης, ίσως φανεί εν μέρει χρήσιμος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία των μουσικών οργάνων, με εφαρμογές σε παραδοσιακά ή και μοντέρνα – νέα μουσικά όργανα. Από δε το υφιστάμενο προσωπικό, μόνο ένα μέλος ΔΕΠ και ίσως ένας Εντεταλμένος Καθηγητής μπορούν να συνεισφέρουν στο νέο Τμήμα.
  Κλείνοντας, επιθυμούμε να καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις επί του σ/Ν.
  Α. Να ιδρυθεί στη θέση του προς κατάργηση Τμήματος, Τμήμα Εθνομουσικολογίας και Μουσικής Παραγωγής. Η Μουσική Παραγωγή είναι αντικείμενο πολυδιάστατο, που υφίσταται ευρέως σε διεθνές επίπεδο (Tonmeister ή Music Production) δεν υφίσταται στην Ελλάδα ως Τμήμα και μπορεί να υποστηριχθεί άμεσα από τους υφιστάμενους Ακαδημαϊκούς πόρους. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος πρότασης που είχε κατατεθεί στο παρελθόν στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως αποτέλεσμα εκτεταμένων διεργασιών, από επιτροπή μετεξέλιξης του τμήματος τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (7/4/2009, Αρ.Πρωτ.572). Η συνέργεια και συμβολή των δύο αντικειμένων μπορεί να αποβεί ενισχυτική και για τους δυο χώρους και, επομένως, για το Τμήμα γενικότερα. Τέλος, πρέπει να προβλέπεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα οριστούν από το Κράτος τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλα τα Τμήματα, τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα σαφώς καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Εναλλακτικά στην πιο πάνω πρόταση, προτείνεται η ίδρυση Τμήματος Εθνομουσικολογίας και Ηχητικού Πολιτισμού. Ο τίτλος αυτός διευρύνει τους ορίζοντες έρευνας του τμήματος, λειτουργεί αρμονικά με το πεδίο της επιστήμης της Εθνομουσικολογίας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει δυνατότητες πλήρους εκμετάλλευσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού.
  Μια άλλη πρόταση θα μπορούσε να είναι η ίδρυση Τμήματος Εφηρμοσμένης Εθνομουσικολογίας, Μουσικών Οργάνων και Μουσικής Παραγωγής.
  Β. Να προβλεφθεί στο σ/Ν η ίδρυση ΚΕΕ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια του ΚΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου, να προβλεφθεί η ίδρυση δύο ή τριών διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Ληξούρι. Αυτά μπορεί να έχουν τα πιο κάτω αντικείμενα: (α) ηχοληψία, (β) κατασκευή, επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων, (γ) ακουστικός σχεδιασμός χώρων. Οι προτεινόμενες δομές μπορούν να υποστηριχθούν από τις υφιστάμενες υποδομές.
  Γ. Να προβλεφθεί στο σ/Ν η ίδρυση στα πλαίσια του ΚΕΙΝ ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής στα πρότυπα του Ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Το προτεινόμενο ινστιτούτο μπορεί να υποστηριχθεί από τις υφιστάμενες υποδομές. Εναλλακτικά, προτείνεται η ίδρυση Ινστιτούτου Ήχου και Κραδασμών(sound and vibrations), το οποίο επίσης μπορεί να υποστηριχθεί.
  Δ. Να προβλεφθεί στο σ/Ν (άρθρο 3) η σύσταση από την ίδρυσή του οκτώ (8) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο νέο Τμήμα, ώστε να καταστεί εφικτή η αυτοδυναμία του. Οπωσδήποτε μια εξ αυτών πρέπει να είναι σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και με αντικείμενο «Εθνομουσικολογία». Αντίστοιχες διατάξεις πρέπει να προβλεφθούν για όλα τα νέα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα μη αυτοδύναμα και όχι μόνο για το Τμήμα Τουρισμού. Επίσης, να προβλεφθεί η στελέχωση των νέων Τμημάτων με το απαιτούμενο Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 να προστεθεί ότι «Στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας (ή όπως αλλιώς ονομαστεί) συστήνονται από την ίδρυσή του δύο (2) θέσεις Διοικητικού Προσωπικού και δύο (2) θέσεις ΕΔΙΠ.
  Ε. Σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η πρόταση Α και προκριθεί η ίδρυση Τμήματος με αντικείμενο μόνο την Εθνομουσικολογία, προτείνεται να προβλεφθεί στο σ/Ν: (α) η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών του νέου Τμήματος από πενταμελή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρία μέλη ΔΕΠ από το προς κατάργηση Τμήμα κατά παρέκκλιση του Ν 4009/2011. (β) σε περίπτωση διαπίστωσης μη βιωσιμότητας του νέου Τμήματος, η ίδρυση στη θέση του, νέου Τμήματος με αντικείμενο τέτοιο ώστε να αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό και το προσωπικό. (γ) οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος να έχουν σαφή και διακεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  ΣΤ. Μεταβατικές διατάξεις.
  ΣΤ1. Προτείνεται να αναφέρεται σαφώς η διαδικασία κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην Τμημάτων του ΤΕΙ σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επειδή η ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμπίπτει με την έναρξη μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών και για την ομαλή διεξαγωγή τους και μετάβαση στις νέες συνθήκες, προτείνεται να αναφέρεται σαφώς στο σ/Ν η ακόλουθη, ή άλλη παραπλήσια, διαδικασία: (α) η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις ΕΕΠ και ΕΡΔΙΠ θα γίνει από τις επιτροπές που έχουν ορίσει τα υφιστάμενα έως την 30η/9/2018 Τμήματα. (β) οι αναθέσεις των καθηκόντων των μελών ΕΕΠ και ΕΡΔΙΠ θα γίνουν από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του σ/Ν λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των ως άνω επιτροπών. Τέλος, πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για τα προσόντα των υποψηφίων και των προς ανάθεση επιλεγέντων, τη στιγμή που θα κληθούν να υπηρετήσουν δομές Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναφέρεται αν η επιλογή των εκτάκτων θα γίνεται με βάση τη νομοθεσία που διέπει τώρα τα ΤΕΙ, ή με βάση το ΠΔ 407.
  ΣΤ2. Να προσδιοριστεί με σαφήνεια ότι οι απόφοιτοι των καταργούμενων τμημάτων συνεχίζουν να διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά έχουν ορισθεί στα σχετικά ΦΕΚ.
  ΣΤ3. Να προσδιοριστεί συγκεκριμένα η χρονική διάρκεια λειτουργίας του υφιστάμενου τμήματος, ώστε να το γνωρίζουν οι υφιστάμενοι φοιτητές καθώς και οι νεοεισερχόμενοι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

 • 17 Ιουνίου 2018, 00:10 | ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  Στο άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ για το νέο Τμήμα Τουρισμού προκειμένου το εν λόγω Τμήμα να αυτοδιοικηθεί άμεσα. Δεδομένου ότι στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπηρετεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών ΔΕΠ για να είναι αυτοδιοίκητα, προτείνεται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη σύστασης των απαιτούμενων θέσεων μελών ΔΕΠ σε όλα τα μη αυτοδιοικούμενα Τμήματα, έτσι ώστε άμεσα όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου να έχουν κατ΄ ελάχιστο οκτώ μέλη ΔΕΠ.

 • 16 Ιουνίου 2018, 18:54 | Γιωργος

  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ενός τμήματος όπως αυτό της Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ειναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!
  Στο νομοσχέδιο που κοινοποιήθηκε υπάρχουν τα μελλοντικά σχέδια για τις σχολές στα Ιόνια νησιά, όπου θα αναβαθμιστούν τα Τ.Ε.Ι και θα δημιουργηθούν νέα τμήματα. Για όλα τα τμήματα υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο ανανέωσης και αναδιάρθρωσης,για το συγκεκριμένο τμήμα όμως, υπάρχει μόνο η ημερομηνία λήξης του.
  Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.Έχει άριστες βαθμολογίες σε όλες τις αξιολογήσεις τις οποίες έχει περάσει,δηλαδή την ελληνική καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση.Άνθρωποι που ήρθαν από το εξωτερικό το βαθμολόγησαν με άριστα καθώς έκαναν και εξαιρετικές κριτικές πάνω στον εξοπλισμό του,τις εγκαταστάσεις του αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών του.
  Επιπλέον το Τ.Η.Μ.Ο είναι γνωστό ότι έχει πάρει μέρος στην 2η και 3η έκθεση Music World Expo το 2016 – 2017, όπου έλαβαν χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο. Αντικείμενο της Music World Expo είναι τα Μουσικά Όργανα, η Μουσική τεχνολογία, το DJing, τα επαγγελματικά συστήματα Ήχου, Φωτισμού και Εικόνας για κάθε είδος εφαρμογών (Live, Home Studio, Studio & Installation).
  Ήταν το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας που πήρε μέρος και μάλιστα με πολύ καλές κριτικές από όλους τους εππαγελματίες που παραβρέθηκαν εκεί!
  Έπισης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και από τον κλάδο της μουσικής τεχνολογίας/ηχοληψίας αλλά και από αυτόν της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων,στίγμη που Η ΑΝΕΡΓΊΑ στους νέους της χώρα μας βαράει κόκκινα!

  Όπως εγώ έτσι και μεγάλο μέρος της Ακαδημαικής Κοινότητας δεν καταλαβαίνει το λόγο για τον όποιο πρέπει να κλείσει ένα τέτοιο ΤΜΗΜΑ αλλά και ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ.

  Μιλάτε για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την βελτίωση της όταν ΟΙ ΙΔΙΟΙ την ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ.

 • 16 Ιουνίου 2018, 18:22 | Φοιτητικος Συλλογος ΤΗΜΟ

  Είμαστε ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (ΤΗΜΟ) και θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε την άποψή μας καθώς και τους προβληματισμούς μας ως προς το νομοσχέδιο του Τει Ιόνιων Νήσων που αφορά το τμήμα μας καθώς και το τμήμα Εθνομουσικολογίας. Είμαστε θετικοί ως προς την ίδρυση του νέου αυτού τμήματος δηλώνουμε όμως κάθετα την αντίρρηση μας ως προς την κατάργηση του δικού μας τμήματος. Στο Νομοσχέδιο που κοινοποιήθηκε παρατηρήσαμε πως όλα τα υπόλοιπα τμήματα του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ αναβαθμίζονται ενώ την ίδια στιγμή το δικό μας τμήμα μέσα στα επόμενα χρόνια σταδιακά θα κλείσει.Το ΤΗΜΟ διαθέτει τον κλάδο της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων όπου είναι και ο μοναδικός στα Βαλκάνια, Επιπλέον η ειδικότητα της τεχνολογίας ήχου του τμήματος είναι από τις πιο εξελιγμένες στη χώρα.Επίσης , καλό θα ήταν να τονίσουμε ότι το τμήμα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις καθώς έχει θετικά σχόλια στις απαραίτητες αξιολόγήσεις.
  Δεν είμαστε εναντίον των συγχωνεύσεων , ζητάμε όμως τη δίκαιη αντιμετώπιση του ΤΗΜΟ καθώς και την ισάξια αναβάθμισή του. Το ΤΗΜΟ μπορει να συνυπάρξει μαζί με το τμήμα Εθνομουσικολογίας και είμαστε ανοικτοί στο να βρεθεί μία μέση λύση χωρίς όμως να χάσουμε τίποτα από όσα έχουμε αποκτήσει και φυσικά να παραμείνει ο κλάδος μας ενεργός.

 • 16 Ιουνίου 2018, 17:53 | Αντώνης

  Αυτό που πραγματικά θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι το αν ο τίτλος του μετονομαζόμενου τμήματος από Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων σε Εθνομουσικολογία είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου του, καθώς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπάρχει ήδη τμήμα Μουσικών Σπουδών. Ίσως μια τροποποίηση ή προσθήκη στον τίτλο του όρου ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ να είναι από αποτελεσματική ως επιβεβλημένη, καθώς εκτός του ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο ΔΕΝ θεραπεύεται από άλλο τμήμα προσφέρει πραγματικά άμεση σύνδεση με τη μουσική παράδοση των Επτανήσων και αφετέρου με την αγορά εργασίας.
  Θεωρώ ότι αν δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, χωρίς την προσθήκη του παραπάνω ή παραπλήσιου όρου, είναι καταδικασμένο να κλείσει ή να ενσωματωθεί με το τμήμα Μουσικών Σπουδών στα επόμενα χρόνια, λόγω του εξιδεικευμένου τίτλου και της παραπάνω από πιθανής έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές να το παρακολουθήσουν.
  Τέλος, η κατεύθυνση της Τεχνολογίας Ήχου και αυτή της Κατασκευής Μουσικών Οργάνων, δεν προβλέπεται να βρουν θέση στο νέο τμήμα, αν αυτό ονομαστεί τμήμα Εθνομουσικολογίας. Με βάση το γεγονός ότι κανένα άλλο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν θεραπεύει τις παραπάνω κατευθύνσεις αυτές θα χαθούν οριστικά, με ότι αυτό συνεπάγεται για καθηγητές και φοιτητές.
  ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!

 • 16 Ιουνίου 2018, 15:21 | Φοιτήτρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης

  Η κατεύθυνση Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης που βρίσκεται στην Ζάκυνθο θα μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ναι ή όχι? Ποια είναι τα σχέδια για αυτήν την σχολή ? Είμαστε πολύ λιγα άτομα και καλό θα ηταν να ενταχθούμε με το άλλο τμήμα συντήρησης στην Αθήνα ωστε να έχουμε ενα σίγουρο πτυχίο απο αυτό που έχουμε σπουδάσει 5 χρόνια!

 • 15 Ιουνίου 2018, 22:54 | Κατερίνα Καμπάση

  Για λόγους οικονομίας κλίμακας, η επένδυση που έχει γίνει στη Ζάκυνθο σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού δεν θα έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτη. 5000τμ σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα τουλάχιστον δύο τμήματα. Το τμήμα Περιβάλλοντος που παραμένει στη Ζάκυνθο καθώς και ένα νέο σχετικό με τον πολιτισμό. Ένα τέτοιο τμήμα θα μπορούσε να είναι «Διαχείριση και Διατήρηση Πολιτισμικών Αγαθών» ή «Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες».
  Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 2 μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» που δεν υπάρχει στο νέο σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνογνωσία άλλων 4 μελών ΔΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος που δίδασκαν και μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκουν και στο νέο τμήμα, τον υπάρχοντα σύγχρονο εξοπλισμό εκατομμυρίων, τις εγκαταστάσεις καθώς και την υπάρχουσα αποκτηθείσα εμπειρία.

 • 15 Ιουνίου 2018, 22:49 | Κατερίνα Καμπάση

  Για λόγους οικονομίας κλίμακας, η επένδυση που έχει γίνει στη Ζάκυνθο σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού δεν θα έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτη. 5000τμ σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα τουλάχιστον δύο τμήματα. Το τμήμα Περιβάλλοντος που παραμένει στη Ζάκυνθο καθώς και ένα νέο σχετικό με τον πολιτισμό. Ένα τέτοιο τμήμα θα μπορούσε να είναι «Διαχείριση και Διατήρηση Πολιτισμικών Αγαθών» ή «Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες». Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 2 μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» που δεν υπάρχει στο νέο σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνογνωσία άλλων 4 μελών ΔΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος που δίδασκαν και μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκουν και στο νέο τμήμα, τον υπάρχοντα σύγχρονο εξοπλισμό εκατομμυρίων, τις εγκαταστάσεις καθώς και την υπάρχουσα αποκτηθείσα εμπειρία.

 • 12 Ιουνίου 2018, 21:23 | ANASTASIOS

  Η διατήρηση σχολών σε διαφορετικά νησιά κάτω από μια ενιαία διοίκηση θεωρώ ότι είναι πραγματικά σημαντική και φυσικά λαμβάνει υπόψιν πολλά και διαφορετικά κριτήρια (όπως τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε τμήματος, την ανάπτυξη των νησιών κ.λπ.). Αυτό που πραγματικά θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι το αν ο τίτλος του μετονομαζόμενου τμήματος από Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων σε Εθνομουσικολογία είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου του, καθώς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπάρχει ήδη τμήμα Μουσικών Σπουδών. Ίσως μια τροποποίηση ή προσθήκη στον τίτλο του όρου ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ να είναι από αποτελεσματική ως επιβεβλημένη, καθώς εκτός του ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο ΔΕΝ θεραπεύεται από άλλο τμήμα προσφέρει πραγματικά άμεση σύνδεση με τη μουσική παράδοση των Επτανήσων και αφετέρου με την αγορά εργασίας.
  Θεωρώ ότι αν δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, χωρίς την προσθήκη του παραπάνω ή παραπλήσιου όρου, είναι καταδικασμένο να κλείσει ή να ενσωματωθεί με το τμήμα Μουσικών Σπουδών στα επόμενα χρόνια, λόγω του εξιδεικευμένου τίτλου και της παραπάνω από πιθανής έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές να το παρακολουθήσουν.
  Τέλος, η κατεύθυνση της Τεχνολογίας Ήχου και αυτή της Κατασκευής Μουσικών Οργάνων, δεν προβλέπεται να βρουν θέση στο νέο τμήμα, αν αυτό ονομαστεί τμήμα Εθνομουσικολογίας. Με βάση το γεγονός ότι κανένα άλλο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν θεραπεύει τις παραπάνω κατευθύνσεις αυτές θα χαθούν οριστικά, με ότι αυτό συνεπάγεται για καθηγητές και φοιτητές.

 • 12 Ιουνίου 2018, 16:50 | Giovana

  Το 40% των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου έχει Πανεπιστημιακό τμήμα BSc ή BEng σε θέματα Ηχητικής ή Μουσικής Τεχνολογίας (δες MIT, Stanford, McGill, Heidelberg, UCLA κ.α.). Επίσης τα τμήματα αυτά (ΤΕΙ Κρήτης και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) είχαν ακόμα και στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό πρώτων προτιμήσεων εισαχθέντων από τις Πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα ως ΤΕΙ. Αν ήταν Πανεπιστήμια θα είχαν ακόμα καλύτερη ανταπόκριση στους μαθητικούς πληθυσμούς. Αν κοιτάξει κανείς την Τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα θέατρα, τις μουσικές παραγωγές, τα ηχοληπτικά studios, τα μέγαρα Μουσικής στην χώρα είναι γεμάτα από Μηχανικούς ήχου και Μουσικής τεχνολογίας αποφοίτους των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Επιπρόσθετα η χώρα δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ που να έχει σχέση με Μηχανικούς Ακουστικής χώρων, αιθουσών, θεάτρων (και αρχαίων) , Μουσικών οργάνων.
  Είναι κρίμα να υπάρχουν αυτές οι εργαστηριακές υποδομές στο τμήμα αυτό και τελικά το τμήμα να γίνεται καθαρά θεωρητικό με αντικείμενο την Εθνομουσικολογία. Το αντικείμενο της Εθνομουσικολογίας θεραπεύεται άριστα στα τμήματα Μουσικολογίας και Μουσικών Σπουδών που υπάρχουν στο ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Μακεδονίας, Ιόνιο κτλ και δεν εξυπηρετεί κάτι η δημιουργία του. Απεναντίας το τμήμα του Ληξουρίου πρέπει να μετονομαστεί σε τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής όπως αυτό του ΤΕΙ Κρήτης που οι απόφοιτοί του έχουν μεγάλη διείσδυση στην αγορά εργασίας και καλύπτουν ένα επαγγελματικό χώρο που στην Ελλάδα υπάρχει παντελής έλλειψη!!!

 • 12 Ιουνίου 2018, 15:47 | ANDREAS

  Στο Άρθρο αυτό, η ονομασία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών είναι λανθασμένη, η σωστή ονομασία είναι Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 • 11 Ιουνίου 2018, 17:12 | ΤΕΛΗΣ

  Για τον διορισμό μελών ΔΕΠ της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίουθα ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου καθώς και η συνάφεια των ερευνητικών και λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριότητες των Καθηγητων και λοιπών μελών ΔΕΠ των Τμημάτων και των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • 11 Ιουνίου 2018, 16:46 | Τέλης

  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΡΩΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΕΣ; Η απάντηση είναι όχι. Πέραν τούτου δημιουργείται Σχολή Οικονομικών Επιστημών με ένα Τμήμα στην Κέρκυρα κι ένα Τμήμα στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο και πάντως ενδεικτικό της σοβαρότητας των πρωταγωνιστών της «ενοποίησης» αυτής.

 • 9 Ιουνίου 2018, 17:54 | Διδάσκοντες Τεχνολογίας Ηχου ΤΗΜΟ

  Εδώ και χρόνια, η κατεύθυνση Τεχνολογίας Ήχου του ΤΗΜΟ στο Ληξούρι λειτουργεί σε πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους και με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Ως διδάσκοντες στην κατεύθυνση προτείνουμε:
  α) την αλλαγή του τίτλου του υπό ίδρυση τμήματος «Εθνομουσικολογίας» σε «Εθνομουσικολογίας και Ηχητικού Πολιτισμού». Πιστεύουμε ότι ο τίτλος αυτός διευρύνει τους ορίζοντες έρευνας του τμήματος, λειτουργεί αρμονικά με το πεδίο της επιστήμης της Εθνομουσικολογίας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει δυνατότητες πλήρους εκμετάλλευσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού.
  β) την ίδρυση στο Ληξούρι, διετούς προγράμματος σπουδών με αντικείμενο την Ηχοληψία – Μουσική Τεχνολογία.

 • 8 Ιουνίου 2018, 10:00 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ποια μπορεί να είναι η προτεραιότητα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό?
  η Δημιουργία ακόμα μερικών ΤΕΙ με πανεπιστημιακή επικάλυψη,σε κάποια γωνιά της χώρας ? με την πρόσληψη σε βάθος τριετίας τουλάχιστον 20 μελών ΔΕΠ? ή η ΥΠΈΡΒΑΣΗ των ΞΕΠΕΡΑΣΜΈΝΩΝ Διοικητικών ΟΡΙΩΝ ! (Βλέπε Αεροδρόμιο Ακτίου)

  Για τους μη γνωρίζοντες.. αυτή την στιγμή το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Λευκάδας έχει 2 κατευθύνσεις (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων ,2 μόνιμα μέλη ΔΕΠ και 18 συμβασιούχους ΕΥ-προσωρινούς Συνεργάτες (ΕΣΠΑ)!! http://ba.teiion.gr/

  Στην διπλανη Πρέβεζα υπάρχει Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (από 01/10/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με 16 μελη ΜΌΝΙΜΑ μέλη ΔΕΠ καιιδιόκτητες σύχρονες εγκαταστάσεις και υποδομή για 2 τμήματα καθώς και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
  με εγκαταστάσεις campus που σε μεγάλο βαθμό μένουν ανεκμετάλευτες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Στη Λευκάδα καιτην Πρέβεζα θα μπορούσαν με πολύ χαμηλό πρόσθετο κόστος να λειτουργήσουν συνεργαζόμενα 1) ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα) 2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Πρέβεζα) 3.ΤΜΗΜΑ Διοίκησης – Τουριστικών Επιχειρήσεων (Λευκάδα)

  Εκτός και η χώρα έχειαπεριόριστους πόρους !!

  Με εκτίμηση

 • 7 Ιουνίου 2018, 14:08 | Γιώτα

  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι η την Κερκυρα.
  Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν το γραφείο ΔΣΕ του Ιόνιου Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάπτυξη του και ανάδειξη του, μέσα από συνεργασίες με φορείς του Ιονίου και άλλων Πανεπιστημίων

 • 7 Ιουνίου 2018, 14:07 | ΓΙΩΤΑ

  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι η την Κερκυρα.
  Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν το γραφείο ΔΣΕ του Ιόνιου Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάπτυξη του και ανάδειξη του, μέσα από συνεργασίες με φορείς του Ιονίου και άλλων Πανεπιστημίων

 • 7 Ιουνίου 2018, 08:04 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλημέρα σας.Όπως κατάλαβα,το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα,έγινε κυρίως γιά ν’αντιμετωπιστούν τοπικές τριβές έτσι ώστε να μη μείνει το νησί χωρίς σχολή. Όμως, είναι αφηρημένο και δεν ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες.Αν ανατρέξουμε λίγο στην κοντινή ιστορία,θ’ανακαλύψουμε ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό που ασχολούνταν και ασχολείται ακόμα με τη Ναυτιλία και φέρνει εργασίες στα νησιά. Έτσι λοιπόν, προτείνω να αντικατασταθεί το Τμήμα αυτό με Τμήμα που θα φέρει την ονομασία Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας με έδρα φυσικά τη Λευκάδα.
  Όσο γιά το Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι,έγινε πιά πολύ θεωρητικό και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τον τομέα της Μουσικής Τεχνολογίας που θεράπευε το Τμήμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτονόητο είναι ότι αυτός θα μεταφερθεί στο ομώνυμο Τμήμα στην Κέρκυρα.

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:49 | NIKOLAOS

  Θα πρέπει στη Λευκάδα να συσταθεί ένα ακόμη τμήμα με αντικείμενο την ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με στόχο την ψηφιακή επιστημονική προβολή μέσω ICT τεχνολογιών αιχμής του τουριστικού προϊόντος αλλά και την διοικητική αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση των ξενοδοχείων και λιμενικών υποδομών της χώρας μας με στόχο την παγκόσμια αγορά. Σαν δεύτερη συνιστώσα στα πλαίσια διεπιστημονικής προσέγγισης θα πρέπει το τμήμα να θεραπεύει για πρώτη φορά στη χώρα μας την οργανωτική διαχείριση των αεροπορικών και λιμενικών υποδομών σαν πύλες εισροής και εκροής τουριστών και προϊόντων σε σχέση και με τις ICT τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης και διαδικτυακής προβολής αυτών.
  Θεωρώ πως είναι ένα πολύ απαραίτητο , μοναδικό και καινοτόμο τμήμα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δεδομένα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική μόνο για ξένους φοιτητές με ειδικό ποσοστό θέσεων.
  Τέλος ευελπιστώ οι υπεύθυνοι στρατηγικοί εκπαιδευτικοί σχεδιαστές του νέου ΑΕΙ Ιονίων νήσων και ο κύριος Υπουργός Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την πρόταση και να καινοτομήσουν.

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:46 | NK

  Θα πρέπει στη Λευκάδα να συσταθεί ένα ακόμη τμήμα με αντικείμενο την ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με στόχο την ψηφιακή επιστημονική προβολή μέσω ICT τεχνολογιών αιχμής του τουριστικού προϊόντος αλλά και την διοικητική αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση των ξενοδοχείων και λιμενικών υποδομών της χώρας μας με στόχο την παγκόσμια αγορά. Σαν δεύτερη συνιστώσα στα πλαίσια διεπιστημονικής προσέγγισης θα πρέπει το τμήμα να θεραπεύει για πρώτη φορά στη χώρα μας την οργανωτική διαχείριση των αεροπορικών και λιμενικών υποδομών σαν πύλες εισροής και εκροής τουριστών και προϊόντων σε σχέση και με τις ICT τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης και διαδικτυακής προβολής αυτών.
  Θεωρώ πως είναι ένα πολύ απαραίτητο , μοναδικό και καινοτόμο τμήμα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δεδομένα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική μόνο για ξένους φοιτητές με ειδικό ποσοστό θέσεων.
  Τέλος ευελπιστώ οι υπεύθυνοι στρατηγικοί εκπαιδευτικοί σχεδιαστές του νέου ΑΕΙ Ιονίων νήσων και ο κύριος Υπουργός Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την πρόταση και να καινοτομήσουν.

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:45 | ΝΚ

  Θα πρέπει στη Λευκάδα να συσταθεί ένα ακόμη τμήμα με αντικείμενο την ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με στόχο την ψηφιακή επιστημονική προβολή μέσω ICT τεχνολογιών αιχμής του τουριστικού προϊόντος αλλά και την διοικητική αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση των ξενοδοχείων και λιμενικών υποδομών της χώρας μας με στόχο την παγκόσμια αγορά. Σαν δεύτερη συνιστώσα στα πλαίσια διεπιστημονικής προσέγγισης θα πρέπει το τμήμα να θεραπεύει για πρώτη φορά στη χώρα μας την οργανωτική διαχείριση των αεροπορικών και λιμενικών υποδομών σαν πύλες εισροής και εκροής τουριστών και προϊόντων σε σχέση και με τις ICT τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης και διαδικτυακής προβολής αυτών.
  Θεωρώ πως είναι ένα πολύ απαραίτητο , μοναδικό και καινοτόμο τμήμα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δεδομένα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική μόνο για ξένους φοιτητές με ειδικό ποσοστό θέσεων.
  Τέλος ευελπιστώ οι υπεύθυνοι στρατηγικοί εκπαιδευτικοί σχεδιαστές του νέου ΑΕΙ Ιονίων νήσων και ο κύριος Υπουργός Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την πρόταση και να καινοτομήσουν.

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:16 | ΓΙΩΤΑ

  Δημιουργια τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι η την Κέρκυρα, το οποίο θα εντάσσεται στην ίδια σχολή με το τμήμα ψηφιακών μεσων και επικοινωνίας.
  Με την ίδρυση του τμήματος οι απόφοιτοι θα μπορουν να στελεχώσουν το γραφείο δημοσιων σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου που αν δεν υπάρχει θα ηταν χρησιμο να δημιουργηθεί.
  Το γραφείο αυτό θα αναλαμβάνει την όλη επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα σε συνεργασιες των τμημάτων, συνεργασία με αλλα πανεπιστήμια.
  Θα αναδείξει την τους φορείς και τα κέντρα των τμημάτων του ιονιου Πανεπιστημίου.

 • 6 Ιουνίου 2018, 11:01 | ΜΑΡΙΟΣ

  Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, η οποία θα περιλαμβάνει και ένα τμήμα με έδρα τη Λευκάδα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας.

 • 6 Ιουνίου 2018, 10:50 | ΜΑΡΙΟΣ

  ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • 5 Ιουνίου 2018, 21:36 | ΜΑΡΙΟΣ

  4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ….
  ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
  ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ.