• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΛΗΣ' | 11 Ιουνίου 2018, 16:57

    Πρέπει να προβλεφθεί το είδος της οργανικής σχέσης του Κέντρου με τα υφιστάμενα ερευνητικά εργαστήρια των Τμημάτων. Οι διευθυντές τους θα πρέπει να είναι αυτοδικαια μέλη του ΔΣ