• Σχόλιο του χρήστη 'Manos' | 12 Ιουνίου 2018, 10:26

    Καθηγητές εφαρμογών με πτυχίο, στην καλύτερη περίπτωση master, γίνονται λέκτορες εφαρμογών. Καλώς... Θα πρέπει, όμως, αναλογικά και για λόγους αξιοκρατίας και ισότητας, οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π., πολλοί από τους οποίους με μεταδιδακτορικές έρευνες, να γίνουν λέκτορες.