• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μουστάκας' | 13 Ιουνίου 2018, 11:45

    Η πολιτική αυτή, σε κάθε ενσωμάτωση ΑΕΙ με ΤΕΙ να δίνουμε "δώρο" ένα Ερευνητικό Κέντρο δεν μου είναι κατανοητή. Ερευνητικά Κέντρα παντού με το δικό τους θεσμικό πλαίσιο και ερευνητικά πεδία κατά βούληση... Οι νόμοι για την Έρευνα, του 2014 και του 2016 έκαναν προσπάθεια να ενοποιήσουν θεσμικά τον ερευνητικό ιστό της Χώρας εισάγοντας την έννοια του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Αυτό γίνονταν με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και χρηματοδότησης που υπάρχει στον Νόμο για την Έρευνα με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την δημιουργία και διατήρηση της Αριστείας. Η ίδρυση σε κάθε Πανεπιστήμιο ενός Ερευνητικού Κέντρου, με το δικό του θεσμικό πλαίσιο, καταστρατηγεί την προσπάθεια αυτή και παράλληλα δημιουργεί ένα διαχωρισμό μεταξύ εκπαιδευτικών καθηκόντων και ερευνητικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστήμια.