• Σχόλιο του χρήστη 'Γιωργος' | 16 Ιουνίου 2018, 17:48

    Καλησπέρα Ζητείται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι οποίοι επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων. Επίσης στα ΤΕΙ υπάρχει διδακτικό προσωπικό ενταγμένο προσωποπαγώς στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών για σχεδόν μια δεκαετία. Το προσωπικό αυτό πιθανόν να μην διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα. Ταυτόχρονα υπάρχει προσωπικό ενταγμένο στη βαθμίδα ΕΔΙΠ που σε μεγάλο ποσοστό κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο όμως δεν έχει κανένα μισθολογικό αντίκρισμα (ο κάτοχος Δ.Δ αμείβεται ακριβώς το ίδιο με συνάδελφό του ΤΕ) και ο μισθός του είναι 30% μικρότερος από ίδιων προσόντων υπάλληλο στο υπόλοιπο δημόσιο. Με την ένταξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (το ίδιο ισχύει με την ένταξη οποιουδήποτε ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο) και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών (χρόνος τεράστιος αφού τα τελευταία 7 χρόνια το μισθολόγιο έχει αλλάξει 2 φορές) θα υπάρχουν: 1.Υπηρετούντες λέκτορες (Από το Παν/μιο). 2.Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Από το Παν/μιο). 3.Υπηρετούντες λέκτορες εφαρμογών (από το ΤΕΙ). 4.Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό (από το Παν/μιο). 5.Ε.ΔΙ.Π (από τα ΤΕΙ). Στις κατηγορίες αυτές υπάρχουν αναμιγμένοι Άνθρωποι ομοίων προσόντων οι οποίοι αμείβονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πχ ΕΕΠ (καθηγητής Φυσικής αγωγής ή ξένων γλωσσών) με απλό πτυχίο θα αμείβεται το ίδιο με ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από το Παν/μιο λίγο καλύτερα από Λέκτορα εφαρμογών προερχόμενο από ΤΕΙ και 30% !!! περισσότερο από ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από ΤΕΙ. Για να θεραπευθούν τέτοιες αστοχίες και ΑΔΙΚΙΕΣ κάνω την εξής πρόταση: Ενοποίηση όλων των παραπάνω (τουλάχιστον μισθολογικά) σε μία κατηγορία με 4 ή 5 βαθμούς. Στους δύο πρώτους θα καταταγούν ΜΟΝΟ όσοι έχουν Διδακτορικό ή προέρχονται από την βαθμίδα του Λέκτορα ενώ η Α βαθμίδα θα είναι ΜΟΝΟ για κατόχους Δ.Δ. Η εξέλιξη από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται με αξιολόγηση του κάθε Υποψηφίου (μοντέλο θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη στο μισθολόγιο του 11). Ενδεικτικό Παράδειγμα Αρχικής κατάταξης ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με απλό πτυχίο στον Ε’ ή Δ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας) ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με μεταπτυχιακό στον Δ’ ή Γ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας) ΕΕΠ- ΕΔΙΠ με Διδακτορικό και λέκτορες εφαρμογών στο Β’ Βαθμό. Λέκτορες στον Α. Μισθολογικά η Ε βαθμίδα να είναι τουλάχιστον η ίδια με το ενιαίο Μισθολόγιο ενώ η Α λίγο μεγαλύτερη από αυτή του Επίκουρου. Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται και εξομαλύνεται η υπηρεσιακή κατάσταση μιας μερίδας προσωπικού πολύ χρήσιμης για την λειτουργία των ΑΕΙ. Η μισθοδοσία τους θα γίνεται με το δικαιότερο τρόπο ενώ θα εναρμονίζεται με το ενιαίο μισθολόγιο. Η κατηγορία αυτή του προσωπικού δεν είναι καινοφανείς αλλά αντίστοιχή με τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) στα ερευνητικά κέντρα.