• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων' | 17 Ιουνίου 2018, 00:10

    Στο άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ για το νέο Τμήμα Τουρισμού προκειμένου το εν λόγω Τμήμα να αυτοδιοικηθεί άμεσα. Δεδομένου ότι στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπηρετεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών ΔΕΠ για να είναι αυτοδιοίκητα, προτείνεται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη σύστασης των απαιτούμενων θέσεων μελών ΔΕΠ σε όλα τα μη αυτοδιοικούμενα Τμήματα, έτσι ώστε άμεσα όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου να έχουν κατ΄ ελάχιστο οκτώ μέλη ΔΕΠ.