• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσιος Κατερέλος' | 17 Ιουνίου 2018, 12:04

    Χαιρετίζεται η ίδρυση Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ληξούρι. Η διαδικασία που προβλέπεται από το σ/Ν είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο σ/Ν για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες μετατροπής των θέσεων των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ σε θέσεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου, όπως και για τις προβλέψεις για το μέλλον των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία ενσωμάτωσης φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ. Οι διαδικασίες αυτές (αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ και τους υφιστάμενους φοιτητές) καθορίστηκαν το πρώτο με το Νόμο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την ένωση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Κατά την άποψή μας οι διαδικασίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι ο νομοθέτης έχει λάβει υπόψη του την υφιστάμενη σχετική νομολογία και το Σύνταγμα, ως εκ τούτου δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι επιπλέον σχετικά.