• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσιος Κατερέλος' | 17 Ιουνίου 2018, 12:10

    Να προβλεφθεί στο σ/Ν η ίδρυση στα πλαίσια του ΚΕΙΝ ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής στα πρότυπα του Ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Το προτεινόμενο ινστιτούτο μπορεί να υποστηριχθεί από τις υφιστάμενες υποδομές. Εναλλακτικά, προτείνεται η ίδρυση Ινστιτούτου Ήχου και Κραδασμών(sound and vibrations), το οποίο επίσης μπορεί να υποστηριχθεί.