• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Καμπάση' | 17 Ιουνίου 2018, 21:24

    Για λόγους οικονομίας κλίμακας, η επένδυση που έχει γίνει στη Ζάκυνθο σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού δεν θα έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτη. 5000τμ σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα τουλάχιστον δύο τμήματα. Το τμήμα Περιβάλλοντος που παραμένει στη Ζάκυνθο καθώς και ένα νέο σχετικό με τον πολιτισμό. Ένα τέτοιο τμήμα θα μπορούσε να είναι "Διαχείριση και Διατήρηση Πολιτισμικών Αγαθών" ή "Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες". Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 2 μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης "Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης" που δεν υπάρχει στο νέο σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνογνωσία άλλων 4 μελών ΔΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος που δίδασκαν και μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκουν και στο νέο τμήμα, τον υπάρχοντα σύγχρονο εξοπλισμό εκατομμυρίων, τις εγκαταστάσεις καθώς και την υπάρχουσα αποκτηθείσα εμπειρία.