• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΠ' | 17 Ιουνίου 2018, 22:15

    Για την ενίσχυση της Σχολής Περιβάλλοντος, καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στη Ζάκυνθο, προτείνεται η πρόβλεψη δημιουργίας: Τμήματος "Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας", με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος, σε πλήρη αντιστοιχία με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: "Η ίδρυση των Τμημάτων της παρούσας αρχίζει το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου."