• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΚ' | 17 Ιουνίου 2018, 22:48

    Αναλυτική επιχειρηματολογία επί των προτεινόμενων αλλαγών έχουμε καταθέσει στη ΔΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Παραθέτουμε επιγραμματικά τις κατά την άποψή μας απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν: 1) Αλλαγή στον Τίτλο και την διάρκεια φοίτησης: Σχέδιο νόμου: «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής», 5ετούς φοίτησης Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών και προσωπικού, την δημιουργία Τμήματος με πρόγραμμα σπουδών κοινών, διεθνών προδιαγραφών, Τμήματος με διασφαλισμένα τα εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους του, προτείνουμε ως τίτλο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» (“Food Science & Technology”), 4ετούς φοίτησης (στο πρότυπο του αντίστοιχου νεοϊδρυθέντος Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής). Η τυχόν καθιέρωση προγράμματος σπουδών 5ετούς διάρκειας φοίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικά μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και υλικοτεχνικών υποδομών που δεν διαθέτει σήμερα το Τμήμα. Αν η διάρκεια σπουδών του Τμήματος οριστεί ως 5ετής, θα πρέπει να συνδυάζεται με σημαντικότατη ενίσχυση του Τμήματος με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, όπως αναφέρεται στην μεθεπόμενη παράγραφο, και πρόβλεψη για αξιοσημείωτη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του Τμήματος. Η παραμονή της λέξης «Διατροφή» στον κατά το σχέδιο νόμου προτεινόμενο τίτλο του Τμήματος, έχει αξία μόνο εφόσον συνοδεύεται από την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων Διατροφολόγου (επιπλέον του Επιστήμονα &Τεχνολόγου Τροφίμων). 2) Ενίσχυση Τμήματος με νέες θέσεις Να προβλεφθεί ή/και να αναγράφεται στο σχέδιο νόμου πως όλα τα 4ετή Τμήματα (του πρώην ΤΕΙ) θα ενισχυθούν άμεσα με νέα μέλη ΔΕΠ, ώστε να φτάσουν κατ’ ελάχιστο τα 12-13. Εάν δεν αλλάξει το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου 5ετούς διάρκειας φοίτησης πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, να προβλεφθεί άμεση ενίσχυση με νέες θέσεις προκειμένου να φτάσουμε κατ’ ελάχιστο τα 17-18 ΔΕΠ. 3) Φοιτητές: Να υπάρχει η επιλογή της απευθείας εισαγωγής τους στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙ (στα πρότυπα του ΠΔΑ) 4) Αλλαγή στον Τίτλο Σχολής: Σχέδιο νόμου: «Σχολή Περιβάλλοντος» Προτείνουμε: Τίτλο που να «συμπεριλαμβάνει-καλύπτει» και το Τμήμα μας ή κάτι ακόμα πιο γενικό. π.χ. «Σχολή Περιβάλλοντος και Τροφίμων» ή «Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών» 5) Έδρα Σχολής στην Κεφαλονιά Με εκτίμηση Κοψαχείλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Γιώτης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής «Βιολογικής Φυτοπροστασίας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Μουστάκας Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής «Γεωργικής Χημείας», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Ηρειώτου Ευφημία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Μικροβιολογίας με έμφαση στη βιοδραστικές ουσίες μυκήτων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.