• Σχόλιο του χρήστη 'Σόρτογλου Χαλντούν, Δικηγόρος Ροδόπης' | 31 Αυγούστου 2018, 18:42

    Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα- επέκταση αρμοδιότητας για τους Μουσουλμάνους που είναι μέλη της Μειονότητας αλλά για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Είναι άδικο να τους στερείται ένα δικαίωμα εξ αυτού του λόγου. Στην αντίθετη περίπτωσή θα έχουμε εικονική δήλωση μόνιμης κατοικίας προκειμένου να θεμελιωθεί η τοπική αρμοδιότητα του Μουφτή.