Άρθρο 28 – Έναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 31 Αυγούστου 2018, 18:42 | Σόρτογλου Χαλντούν, Δικηγόρος Ροδόπης

    Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα- επέκταση αρμοδιότητας για τους Μουσουλμάνους που είναι μέλη της Μειονότητας αλλά για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Είναι άδικο να τους στερείται ένα δικαίωμα εξ αυτού του λόγου. Στην αντίθετη περίπτωσή θα έχουμε εικονική δήλωση μόνιμης κατοικίας προκειμένου να θεμελιωθεί η τοπική αρμοδιότητα του Μουφτή.

  • 28 Αυγούστου 2018, 22:25 | Ισλαμικός νόμος;;

    Πριν βάλετε στήλη διαβούλευση αυτα τα θέματα θα έπρεπε να είχατε ρωτήσει για τους ίδιους τους τοποτηρητες που βάλατε σε Κομοτηνή και Ξάνθη πόσο μάλλον αυτόν της Ξάνθης που είναι αμόρφωτος. Σας ρωτάω λοιπόν θα δεχόσασταν έναν τέτοιον άνθρωπο στην θέση Μητροπολίτη; ή απλά οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι αγράμματοι και έχουν μειονέκτημα επειδή είναι μουσουλμάνοι; γιατί αυτός ο ρατσισμός;