• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ' | 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:43

    Το τμήμα του Ε.Κ.Π.Α Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, θα πρέπει να έχει αντιστοιχία με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου δηλαδή τα τμήματα σε Πειραιά και Χίο Ναυτιλιακών Σπουδών και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και των αντίστιχών Σχολών Επιστημών της Διοίκησης με Έδρα την Χίο και Ναυτιλίας και Βιομηχανίας με Έδρα τον Πειραιά.