• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης' | 29 Σεπτεμβρίου 2018, 13:29

    Για όλα αυτά τα τμήματα υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητά τους; 1) Τα Γενικά Τμήματα είχαν καταργηθεί σε όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία το 2013 και το προσωπικό τους είχε απορροφηθεί σε τμήματα άλλων σχολών. Δεν υπάρχει ανάγκη επανίδρυσης μιας ακαδημαϊκής δομής που θα έχει μόνο τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. 2) Η Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία θα περιλαμβάνει πλέον 3 τμήματα: το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τα δύο νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής. Όμως στον Βόλο λειτουργεί ήδη από το 2000 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το οποίο μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2013, ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα ήταν πιο λογικό να συγχωνευτεί το τμήμα Πληροφορικής της Λαμίας με το τμήμα στο Βόλο και να μην ιδρυθούν δύο νέα τμήματα στη Λαμία. 3) Η διασπορά τμημάτων της ίδιας σχολής σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ πόλεις έχει αξιολογηθεί από την ΑΔΙΠ ως προβληματική. Επίσης, κάθε παρέκκλιση από το μοντέλο 1 ΑΕΙ / 1 Πανεπιστημιούπολη δημιουργεί επιπλέον πίεση στα ιδρύματα. Για ποιο λόγο επιλέγεται η επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 5 πόλεις (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία) αντί της συνένωσης των σχολών και της συγκέντρωσης των τμημάτων;