• Σχόλιο του χρήστη 'Τσιτμηδέλης Στέφανος' | 29 Σεπτεμβρίου 2018, 16:36

    Τα Γενικά τμήματα είχαν λειτουργικά προβλήματα στο παρελθόν με την εκπροσώπηση των σπουδαστών Ερώτημα 1ο: Μετέχουν σπουδαστές στα όργανα του τμήματος και αν ναι από ποια τμήματα και με ποιες διαδικασίες εκλέγονται; Ερώτημα 2ο: Στο παρελθόν έχουν υπάρξει αρκετές διαμάχες μεταξύ μελών Ε.Π. τμημάτων που εξυπηρετούνται από το Γενικό τμήμα και του Γενικού τμήματος , για το ποια μαθήματα εξυπηρετούνται από μέλη Γενικού τμήματος και ποια όχι.