• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 29 Σεπτεμβρίου 2018, 19:23

    Διάβασα το σχέδιο Νόμου που βγήκε για διαβούλευση και θέλω να επισημάνω τα εξής : Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 5 αναφέρεται γενικώς ότι «οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης». Η αναφορά είναι γενική και αόριστη. Ποιου Πανεπιστημίου και ποιου τμήματος. Του οποιοδήποτε αρκεί να γίνει δεκτός; Δηλαδή αν είσαι «κάποιος» μπορεί να βρεθείς στο Μετσόβιο ή και στην Ιατρική; Διότι αν ισχύει αυτό είναι ένας καλός τρόπος να βρεθείς εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση να είσαι ποτέ, με ένα σύστημα που θα λειτουργεί με αδιαφάνεια. Ας πούμε πως οι κατατάξεις μέσω των σχετικών εξετάσεων μέχρι τώρα είχαν μια αξιοπρέπεια. Τώρα καταργείται στη ουσία και αυτό με τίμημα μόνον τον αρχικό τίτλο σπουδών του ΤΕΙ που θα έπαιρνε ο φοιτητής. Στη συνέχεια το εξειδικεύει και ο νομοθέτης λέει ότι οι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί μπορεί να ζητήσουν να ενταχθούν στο τμήμα «Ενέργειας και Περιβάλλοντος» που θα δημιουργηθεί στη θέση αυτών των τριών τμημάτων στην Λάρισα. Πόσο καλοπροαίρετος μπορεί να είναι κανείς, που μην αντιλαμβάνεται ότι χρυσώνουν το χάπι στους φοιτητές με το πρόσχημα ότι θα πάρουν τίτλο από πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στον αριθμό των επί πλέον μαθημάτων που θα αναγκαστούν να δώσουν και να περάσουν. Αυτό που λέω, έχει σημασία ποσοτική και όχι ποιοτική. Νομίζω ότι εδώ ο νόμος θα έπρεπε να αναφέρεται στο γεγονός ότι επειδή τα μαθήματα τα δικού μας Τμήματος των «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ» για παράδειγμα είναι 39 και του Πανεπιστημίου το λιγότερο 54-56 θα πρέπει ενδεχομένως να περάσουν 15-17 μαθήματα ακόμη, χωρίς βεβαίως να αναφέρονται ποια. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι φοιτητές θα το επιχειρούσαν. Και «βρεγμένος και δαρμένος» που λέει η λαϊκή έκφραση. Να χάσει δηλαδή το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για να πάρει ένα αδιαβάθμητο πτυχίο, όχι βεβαίως ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ, 4ετούς και όχι 5ετούς φοίτησης, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, για τα οποία βεβαίως δεν είδα να γίνεται πουθενά καμία αναφορά. Και αφού δώσει θεωρώ πάρα πολλά μαθήματα, τα οποία άγνωστο πότε θα περάσει, να πάρει ένα πτυχίο θεωρώ υποδεέστερο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ που ωστόσο όμως θα είναι του Πανεπιστημίου, αλλά δεν θα μπορεί να περάσει ούτε μία γραμμή και να βάλει ένα διακόπτη αλέ-ρετούρ, διότι δεν θα έχει ούτε τα επαγγελματικά δικαιώματα του «Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων» αποφοίτου Επαγγελματικού Λυκείου. Επίσης στο σχέδιο αυτό δεν λύνεται το θέμα των φοιτητών που δεν θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και αναφέρομαι στα εξής : 1) για αυτούς που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ και θα πρέπει να πάρουν πτυχίο σε Ν+2 εξάμηνα τι θα γίνει μετά. Θα διαγραφούν ή όχι. Αν όχι τότε το τμήμα ηλεκτρολόγων αφού δεν θα υπάρχει μετά από Ν+2 εξάμηνα από εφέτος και με τις συγχωνεύσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα, πιθανότατα να χρειαστεί να πάνε στην Κρήτη, Πάτρα ή και Κοζάνη όπου προς το παρόν θα λειτουργούν για κάποιο διάστημα ακόμη τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. 2)το άρθρο 5 (παρ.7) είναι σαφές μόνον για τους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τότε οι σπουδές μπορούν να παραταθούν μέχρι τέσσερα (4) εξάμηνα και αυτοί έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά το Ν+2 γι΄ αυτούς της παρ. 2 γίνεται Ν+4 για τους παραπάνω της παρ.7. Παρ΄ όλα αυτά είτε για τους μεν είτε για τους δε, αν και πάλι δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τι θα γίνει. Θα διαγραφούν ή όχι. Πότε διαγράφτηκαν μέχρι τώρα φοιτητές. Εδώ σχετικά πρόσφατα επανέφεραν όλους τους κατά καιρούς διαγραμμένους και βρεθήκαμε να έχουμε ορδές φοιτητών στις καταστάσεις βαθμολογίας. Στο άρθρο πέντε δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη διαγραφή. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αφού αυτοί που επανέφεραν τους διαγραμμένους να μιλούν πάλι για διαγραφές. «Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλούν ποτέ για σχοινί» κατά τη λαϊκή ρήση. Εν κατακλείδι πάντως κατά την άποψη μου στο σχέδιο νόμου στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 πρέπει να γραφούν και να συμπεριληφθούν τα εξής : 1) «… να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου ομότιτλου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια………» 2) Επίσης να αναγράφεται ρητά ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων (πχ. 15-17) στα οποία πρόκειται οι φοιτητές να εξετασθούν στο τμήμα υποδοχής με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν δεκτοί. 3) Ακόμη πρέπει να αναγράφονται στο σχέδιο ρητά οι όροι κάτω από τους οποίους ένα φοιτητής μπορεί να γίνει δεκτός στο τμήμα του Πανεπιστημίου που επιθυμεί να γίνει δεκτός. 4) Στην παρ.5 και 7 του ιδίου άρθρου να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του σε Ν+4 ή Ν+2 εξάμηνα αντίστοιχα για παλαιούς (πέραν του 8ου εξαμήνου) και κανονικούς (πριν του 8ου εξαμήνου) η φοίτηση θα διακόπτεται και επομένως θα διαγράφονται από τα μητρώα του τμήματος. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να μην γίνουν διαγραφές τότε οι φοιτητές θα μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δίνοντας τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν σε κάποιο άλλο ΤΕΙ της Ελλάδας με ομότιτλο τμήμα.