• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Μανωλίδης' | 30 Σεπτεμβρίου 2018, 09:24

    Ψήφισμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συνήλθε στις 4-9-2018 συζήτησε διεξοδικά την μέχρι τώρα πορεία των διαδικασιών συνένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις: 1. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία τόσο του Υπουργείου όσο και των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς τη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ειδικά μέσα στα πλαίσια των πρόσφατων μεγάλων μεταβολών στους όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων (υποστελέχωση, στέρηση οικονομικών πόρων, αύξηση εισακτέων). Όμως, το σχέδιο μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Π. Θεσσαλίας δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για τον εάν θεραπεύει ή επιτείνει τα δομικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες σύνταξης και διαβούλευσης της λεγόμενης «νέας αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπήρξαν σύντομες, βεβιασμένες και σε σημαντικό βαθμό αδιαφανείς. Τα Τμήματα ουδέποτε ενημερώθηκαν πλήρως ούτε κλήθηκαν εγκαίρως και επισήμως να καταθέσουν προτάσεις και προβληματισμούς για ένα τόσο σοβαρό και σύνθετο εγχείρημα που σίγουρα θα επηρεάσει τη μελλοντική λειτουργία και υπόστασή τους. 2. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί επαρκέστερος χρόνος ωρίμανσης του σχεδίου και να επανεξεταστούν βασικές παράμετροί του. Η αριθμητική μεγέθυνση του Π. Θεσσαλίας, με τον τρόπο που προτείνεται, δεν εγγυάται καμία ουσιαστική αναβάθμιση. Αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί επιβλαβής για το Πανεπιστήμιο και για το κοινωνικό σύνολο αν δεν βασίζεται: α) στην αντιμετώπιση των χρόνιων ελλείψεων και προβλημάτων των υπαρχόντων Τμημάτων, την οποία γνωρίζουν σε βάθος οι Πρυτανικές Αρχές αλλά και το Υπουργείο. β) στην σοβαρή μελέτη της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας των προτεινόμενων Τμημάτων και δομών. Μόνο οι ευφάνταστοι τίτλοι νέων Τμημάτων, διετών κύκλων σπουδών και Ινστιτούτων δυστυχώς δεν επαρκούν. γ) στην συμμετοχή όλων των δυνάμεων που συγκροτούν την Πανεπιστημιακή κοινότητα: διδάσκοντες, διοικητικοί και φοιτητές. δ) στην εγγραφή των σχεδιαζόμενων μεταβολών σε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών στοχεύσεων με τις κοινωνικές και παραγωγικές δυναμικές της χώρας. 3. Γίνεται έκκληση στις αρχές του Π. Θεσσαλίας και στην ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. να δοθεί επιπλέον χρόνος μελέτης και διαλόγου για το εγχείρημα της συνένωσης και ανάπτυξης των Ιδρυμάτων. Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ακαδημαϊκή συναίνεση και η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση για τα αντικείμενα των νέων Τμημάτων, Σχολών και Ινστιτούτων, και γι αυτό πρέπει να αναβληθεί η οριστικοποίησή τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να αξιολογηθούν ανοιχτά και έντιμα προτάσεις και επισημάνσεις που έχουν ήδη κατατεθεί αλλά ποτέ δεν εισακούστηκαν. Θυμίζουμε σχετική πρόταση της Πολυτεχνικής Σχολής (29-3-2018) για την δημιουργία Τμήματος Μηχανικών Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η οποία θα άξιζε να συζητηθεί και να σταθμιστεί σε μια αξιόπιστη διαδικασία χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.