• Σχόλιο του χρήστη 'Θέμης Ντάλλας' | 30 Σεπτεμβρίου 2018, 12:51

    Σχετικά με το εδάφιο 4: Φοιτητές που έχουν ήδη υπερβεί τα 4 εξάμηνα (δηλαδή φοιτούν ήδη 6 χρόνια στο ΤΕΙ) θα μπορούν του χρόνου τον Ιούνιο (που θα φοιτούν ήδη 7 χρόνια στο ΤΕΙ) να ζητήσουν να συνεχίσουν τη φοίτηση στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Και πότε θα τελειώσουν;