• Σχόλιο του χρήστη 'Jonathan' | 30 Σεπτεμβρίου 2018, 17:48

    Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο έγινα δεκτός, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και είναι διετές. Με το κατατιθέμενο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου (άρθρο 5, παρ. 2), το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί αυτούσιο, καλούμαι να συνεχίζω να μελετώ, να αφιερώνω προσωπικό χρόνο και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (το οικογενειακό εισόδημα δεν λήφθηκε υπόψιν από το τμήμα για κανέναν φοιτητή, γιατί όπως είπαν δεν γνώριζαν κάποιο σχετικό νόμο), για έναν τίτλο σπουδών από ένα τμήμα, μία σχολή και ένα ίδρυμα που θα "καταργηθούν" από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπως φαίνεται στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ν. 4521/2018 (Α' 38), άρθρο 5, παρ. 5), οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα λαμβάνονται από το "νέο" Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε αντίθεση με τον νόμο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ν. 4559/2018 (Α' 142), άρθρο 5, παρ. 2) όπου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από το καταργούμενο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στο ίδρυμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας υπάρχουν και άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άλλων τμημάτων και σχολών, των οποιών οι φοιτητές θα έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Το λυπηρό είναι πως παρ' όλη την αντίδραση μελών Δ.Ε.Π., ενεργών φοιτητών ακόμη και γονέων, από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με την ίδια μορφή στο συγκεκριμένο εδάφιο τουλάχιστον. Το ίδιο φαίνεται να γίνεται και εδώ, πράγμα που κάνει την όλη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να φαίνεται το λιγότερο υποκριτική, πράγμα που υπονόμευει την δημοκρατία.