• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος' | 30 Σεπτεμβρίου 2018, 19:57

    Σε ότι αφορά στην ένταξη των φοιτητών στην βαθμίδα Πανεπιστημίου και ειδικότερα στους φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμών δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα και τούτο προκύπτει από την ασαφή έννοια «ομοίου αντικειμένου», δηλαδή με την λογική αυτή μπορεί είτε να αποκλειστούν όλες οι αιτήσεις λόγω της εκτίμησης για έλλειψη ομοιότητας, είτε να μπορεί να μετακινηθεί ο Μηχανολόγος στο Φυσικό λόγω ομοιότητας!!! Κατά την άποψή μου αυτό είναι άδικο για την μερίδα των φοιτητών που επιθυμούν από τα τμήματα αυτά να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου. Τούτο συγκρούεται και με τα αντικείμενα των νέων τμημάτων που πλην αυτού της «Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» κανένα άλλο δεν δείχνει στοιχειώδη ομοιότητα. Κατά την άποψή μου και σε συσχέτιση με το θέμα της εντάξεως των ΔΕΠ πρέπει αφενός να σκεφτούμε και την διεύρυνση του αντικειμένου «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με επέκτασή του σε «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» ή η δημιουργία τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων». Με το τρόπο αυτό αφενός τα ποιο πάνω τμήματα απολαμβάνουν μεγαλύτερης συσχέτισης και συνεπώς ομοιότητας αλλά και τα Μέλη ΔΕΠ που αναφέρω στο σημείωμα για την προοπτική τους αποκτούν μεγαλύτερη συνάφεια. Συνεπώς η πρόταση μου κυρίως επικεντρώνεται και στην άμεση δημιουργία του τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με έδρα τα Ψαχνά.