• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 1 Οκτωβρίου 2018, 10:52

    Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται στο νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της σχολής Τεχνολογίας. Σε αυτή τη σχολή θα υπάρχουν φοιτητές με διάρκεια σπουδών οκτώ (8) εξάμηνα και άλλοι όπως το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, της ίδιας Σχολής (Τεχνολογίας) με δέκα (10) εξάμηνα!! Γίνεται αντιληπτό ο τραγέλαφος αυτής της κατανομής των φοιτητών στο νέο τμήμα. Η κατανομή αυτή είναι σίγουρο ότι έχει προκύψει από το βέτο που έβαλαν οι καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής Βόλου ώστε να μην ενσωματωθούν σε αυτή οι παραπάνω φοιτητές αλλά και οι διδάσκοντες σε αυτά τα τμήματα, που νομίζω ότι γι' αυτούς είναι το πιο σημαντικό, . Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό με όρους ακαδημαϊκής διάκρισης, η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα λειτουργίας στο μέλλον.