• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 1 Οκτωβρίου 2018, 16:03

    Καλησπέρα σας.Στο άρθρο 5 λέει ότι "οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας". Μάλλον πρόκειται γιά λάθος, αφού έτσι θα δημιουργηθεί αδικαιολόγητη συσσώρευση φοιτητών σε ένα μόνο τμήμα,πράγμα που είναι αντίθετο με τα περιβόητα ακαδημαϊκά κριτήρια των καθηγητών,ενώ κανονικά θα πρέπει οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων να οδηγηθούν στο νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.Εξάλλου,αν παραμείνει ως έχει θα είναι και κατάφωρη παραβίαση της αρχικής τους επιλογής. Γι'αυτό πρέπει να αναδιατυπωθεί σε:"οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας"