• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος' | 1 Οκτωβρίου 2018, 18:23

    Αξιότιμε κ Υπουργέ Είμαι φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα) της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με κατεύθυνση "Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης". Με το σχέδιο νόμου μπορούμε να ενταχθούμε στο νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της νέας Σχολής Τεχνολογίας του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σας παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε σχολή που έχει το ίδιο περιεχόμενο σπουδών με αυτό που φοιτούμε. Επειδή είμαστε μία μικρή ομάδα φοιτητών χωρίς τη δυνατότητα ισχυρής διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας, σας παρακαλούμε μη μας εγκαταλείψετε στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για το μέλλον μας. Ευάγγελος