• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 1 Οκτωβρίου 2018, 21:05

    Είναι απαραίτητο στην επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπος των οικογενειακών οργανώσεων και ειδικότερα της ΑΣΠΕ. Επίσης οι περιπτώσεις αδελφών από υπερπολύτεκνες οικογένειες με 6 ή περισσότερα παιδιά να περιλαμβάνονται στην κατ εξαίρεση κατηγορία μετεγγραφής.