• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 1 Οκτωβρίου 2018, 21:29

    Με πολύ μεγάλη έκπληξη διαβάζω τα μηνύματα που αναφέρονται στην απαίτηση να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές των τμημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ να ενταχθούν σε αντίστοιχα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι σπουδαστές των εν λόγω τμημάτων θα πρέπει να έχουν επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι φοιτητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς πολλοί από αυτούς κάνουν περισσότερα από 7 χρόνια για να λάβουν το δίπλωμά τους (αντί για τα 5 χρόνια της ονομαστικής διάρκειας των σπουδών). Οι σπουδές στα πολυτεχνικά τμήματα έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε μαθηματικά (διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, διαφορικές εξισώσεις, γεωμετρία) φυσική, μηχανική κλπ, λόγω των αυξημένων αναγκών του επαγγέλματος. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά τους επιτυχόντες στα Πολυτεχνικά τμήματα, που έχουν συγκεντρώσει στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, μονάδες σημαντικά υψηλότερες από τους επιτυχόντες στα τμήματα ΤΕΙ. Συνοψίζω παρακάτω τις βάσεις του 2018 στα τμήματα ΤΕΙ και τις βάσεις στα αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7039 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7757 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7367 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ): 7035 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 8739 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ): 16329 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ) 14086 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ) 16520 Από τη σύγκριση, προκύπτει αβίαστα ότι οι βάσεις εισαγωγής στα πολυτεχνικά τμήματα είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες των βάσεων στα τμήματα ΤΕΙ, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τις δυνατότητες των φοιτητών. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αν δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Πολυτεχνικά τμήματα, το γεγονός αυτό θα αποτελέσει παγίδα, αφού θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε αυτά, έχοντας παράλληλα απωλέσει τη δυνατότητα να πάρουν το πτυχίο ΤΕΙ. Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει καταστρατήγηση των αρχών της αξιοκρατίας, στις οποίες βασίζεται το σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αφού υποψήφιοι με τεράστια διαφορά βαθμολογιών, θα βρεθούν μετά από 5 ή 6 χρόνια να λαμβάνουν το ίδιο δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (και βέβαια με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα).