• Σχόλιο του χρήστη 'Χ. Λαμπρόπουλος' | 1 Οκτωβρίου 2018, 22:16

    Σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4009/2011 (εξακολουθεί να ισχύει): "Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής: .......................... η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, .................. η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας." Τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με το πρότυπο που έχει φτιάξει (και με βάση το οποίο θα εξετάσει την πιστοποίηση) Θα πρέπει να περιγραφούν τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάπου (ακόμη και στην εισηγητική έκθεση κατάθεσης του νομοσχεδίου) να περιγραφούν οι θέσεις του υπουργείου για τα παραπάνω. Έτσι θα μάθουμε την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του τμήματος, τα επαγγελματικά προσόντα και την ζήτηση στην αγορά εργασίας αποφοίτων τμήματος ψηφιακής βιομηχανίας μιας σχολής αγροτικής ανάπτυξης, διατροφής και αειφορίας. Πόσα τμήματα τουριστικών σπουδών χρειάζεται η χώρα; Υπάρχει κάποια μελέτη ή κάποια επιχειρηματολογία με στοιχεία; Δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό με βάση το πόσο οργανωμένη είναι η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σε τι πρέπει να δώσει βάρος η φυσιογνωμια ενός τέτοιου τμήματος και πόσοι φοιτητές να εισαχθούν σε αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει το προσάρτημα εναλλακτικού τουρισμού στον τίτλο; Γενικά απαιτείται μια εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για όλα τα Τμήματα που ιδρύονται.